Једанаеста седница Покрајинског социјално-економског савета у знаку предстојеће конференције посвећене запошљавању и тржишту рада

Нови Сад, 8. октобар 2018. – Једанаестом седницом Покрајинског социјално-економског савета, којом је председавао потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, отворена су многа питања превасходно у вези са организовањем треће по реду годишње конференције ПСЕС, која је најављена за прву половину децембра ове године, под називом „У сусрет проблемима запослених и тржишта рада“.

Конференција ће бити одржана под покравитељством Покрајинске владе, док ће кључни носиоци тематике овогодишње конференције ће бити репрезентативни синдикати, који ће излагати и дискутовати о актуелним проблемима запослених као и надолазећих проблема тржишта рада, везаних за „одливом мозгова“, посебно младих и квалификованих радника. У раду синдиката учествоваће и пружити подршку остали социјални партнери.

На седници је Унија послодаваца Војводине истакла проблеме који се јављају у женском предузетништву, посебно издвојивши активности и мере које предлажу за решавање овог социјалног проблема, као и друштвеног, економског и социјалног положаја жена.

Тим поводом је Ђоковић рекао да је управо Покрајински секретаријат за привреду и туризам први увео праксу да се у конкурсима додатно и кумулативно бодују жене, и као оснивачи и као директори, чиме се стимулише женско предузетништво.  Нагласио је да је уставни принцип заштите запослених жена и жена мајки доследно разрађен Законом о раду, али оваква заштита није институционализована за жене у предузетништву, због чега је неопходно што пре донети посебан закон. Покрајински социјално-економски савет је потом заузео став којим подржава све мере надлежних државних институцаија у оснаживању жена у привредном животу, захтевајући хитно деловање у доношењу Закона о социјалном предузетништву, па чак и доношење Закона о женском предузетнишву, као  lex specialisа, којим ће се свеобухватно уредити ово питање. 

Поводом Информације о стању трипартитног социјалног дијалога на нивоу локалних самоуправа у градовима и општинама на територији АП Војводине, оцењено је да је оно још увек незадовољавајуће. Због тога је неопходно предузимање додатних стимулативних мера, као подстицај за оснивање социјално-економских савета у свим локалним самоуправама на територији Војводине. Усвојен је закључак којим се предлаже Покрајинској влади АП Војводине да определи додатна средства намењена локалним самоуправама као подршку за оснивање и рад локалних савета.  Интенција је да Покрајински секретаријат за привреду и туризам ова средства додељује локалним самоуправама по расписаном конкурсу у наредној години.