Ђоковић учесник јавне дискусије на тему правних решења у области заштите конкуренције: Корак ка стварању функционалне тржишне привреде

 

Нови Сад, 22. јануар 2019. – Јавна дискусија на тему нових правних решења у области заштите конкуренције, одржана је данас, након Ниша и Крагујевца, и у Новом Саду,  у организацији Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам. Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, учествовао је на јавној дискусији.

Ђоковић је истакао да је неопходно кроз правила конкурентности, односно превазилажење постојећих баријера, домаћим привредним субјектима омогућити достизање одређеног нивоа конкурентности, како би се изједначили са иностраним привредним субјектима, који су спремни, ликвидни и изграђивани током више деценија или, пак, векова, ушли у ,,утакмицу“ са нашим, тада нејаким и нетрансформисаним тржиштем.

,,Покрајински секретаријат за привреду и туризам, као носећи ресор у домену не само привреде, већ и конкурентности, може да да свој осврт и мишљење на нацрт закона, те да допринесемо са аспекта засебног привредног амбијента Војводине у конципирању свих институционалних механизама који би требало да унапреде рад Комисије за заштиту конкурентности, поједностави управно-правне процедуре, хармонизује читав наш систем са системом који егзистира у ЕУ. На тај начин доприносимо напретку друштва у Војводини и Републици Србији“, рекао је Ђоковић, додавши да, у погледу привредних параметара, Војводина предњачи у односу на остатак Републике, те да постојање пољопривредних и привредних гиганата у покрајини и испреплетаност обима пословних односа који овде постоје, показују да Војводина доприноси конципирању новог закона, те бржим, целисходнијим и ефикаснијим интерграцијама у пословне процесе ЕУ.

Законом о заштити конкуренције се, у циљу економског напретка, уређује политика и права заштите конкуренције на тржишту Републике Србије, што је од изузетног значаја за поштену тржишну утакмицу, све учеснике на тржишту, али и за све грађане, односно потрошаче. Постојање ефикасне конкуренције на тржишту повећава могућност избора што квалитетнијих роба и услуга, по што повољнијим ценама.

Кроз разговоре са представницима привреде, потрошача, научне и стручне јавности, организатори очекују да се изнедре квалитетна кључна решења у току припремног процеса израде нацрта новог Закона. Јавној дебати су присуствовали и представници Комисије за заштите конкуренције, задужени за израду новог законодавног оквира.

Учествујући у дискусији, потпредседник Ђоковић је предложио да се у новом закону утврде и начела закона која би требало да нађу употребу у тумачењу правник празнина, како би, на што бољи начин, препознали ratio legis тог закона. Поред тога, он сматра да би требало што јасније дефинисати бланкетни појам конкурентности, не само са аспекта повреде конкурентности, већ и да се са представи шта је заправо позитивна дискриминација конкурентности, те шта је тзв. дозвољено нарушавање конкурентности у циљу друштвеног и привредног развоја.