U poseti Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji: humanost u službi socijalnog preduzetništva i aktiviteta žena, ugroženih i marginalizovanih kategorija stanovništva

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, posetio je danas Ekumensku humanitarnu organizaciju u Ulici Ćirila i Metodija, u Novom Sadu. Direktorka Ana Brtka Valent (Anna Brtka Valent) je sa najbližim saradnicima pokrajinskom sekretaru prenela sve pojedinosti koje se tiču rada i aktiviteta ove humanitarne organizacije, koja, kroz praktično delovanje i realizovanje projekata, vođena hrišćanskim etičkim vrednostima, doprinosi izgradnji društva u kome se poštuju različitosti, jednakost, ljudska prava, međuverska saradnja, solidarnost, socijalna pravda i inkluzija.

Ciljne grupe su osobe sa invaliditetom, dok sama organizacija sarađuje i sa decom i mladima, starijima, migrantima, Romima i Romkinjama, osobama sa zdravstvenim problemima, nezaposlenim osobama, devojčicama i ženama, a uz pomoć i podršku organa na svim nivoima vlasti koji su nadležni za sprovođenje politika sa ciljem unapređenja položaja ranjivih i marginalizovanih grupa.

Ekumenska humanitarna organizacija značajno pomaže privredi dajući grantove za započinjanje novog biznisa.

Sekretar Ivanišević se uverio i u činjenicu da EHO sprovodi svoje humanitarne aktivnosti kroz pet programskih oblasti – humanitarni rad, međuversku i međuetničku saradnju, socijalnu zaštitu i civilno društvo.

,,Rad ove humanitarne organizacije je veoma važan, jer u okviru implementacije svojih aktivnosti, angažovanjem ranjivih i diskriminisanih kategorija stanovništva, kao i kroz volonterski rad, funkcionišu u domenu socijalnog preduzetništva i socijalne zaštite, a aktivitetom žena podstiču preduzetnički duh i žensko preduzetništvo, što potvrđuju brojni projekti na kojima rade i koje imaju iza sebe, kao i oko 120 zaposlenih, odnosno radno angažovanih lica, te brojni volonteri koji učestvuju u sprovođenju humanitarnog rada u svim zajednicama“, dodao je Ivanišević.

Ivanišević je obišao praktične i krojačke radionice EHO-a, gde se upoznao sa aktivitetom žena, sa programom za starije, kao i sa aktivitetom angažovanih osoba sa invaliditetom.

Tim povodom, na današnjem sastanku se razgovaralo i o učešću ove organizacije i u okviru predstojećeg Sajma preduzetništva i zanatstva koji organizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam na Novosadskom sajmu, u raspoloživom izložbenom prostoru, panel diskusijama i na praktičnim i kreativnim radionicama, kao i u drugim zajedničkim aktivnostima sa Sekretarijatom koje bi promovisale humanitarni rad, socijalno i žensko preduzetništvo.