Uspostavljena saradnja sa Komorom italijansko-srpskih privrednika

Komora italijansko-srpskih privrednika pripada svetskoj mreži koju čini preko 80 italijanskih privrednih komora u inostranstvu (Assocamerestero), i prisutna je u blizu 60 zemalja sa preko 20.000 članica.

Uzimajući u obzir veliki značaj i doprinos Komore u domaćoj privredi, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, i zamenik, Palimir Tot, sastali su se danas u Pokrajinskoj vladi sa generalnom sekretarkom Komore, Mirjanom Kojić, i menadžerkom za odnose, Majom Žikić, sa kojima su razgovarali o potencijalima buduće saradnje i o sporazumu o saradnji koji će Sekretarijat i Komora potpisati u narednom periodu, a što će usloviti intenziviranje zajedničkih aktivnosti na unapređenju privredne klime prevashodno u AP Vojvodini.

Komora je osnovana 2002. godine kao Italijansko – jugoslovensko poslovno udruženje, a danas nosi naziv Komora italijansko-srpskih privrednika. Priznata i prepoznata od strane Vlade Italije, Komora je članica svetske mreže italijanskih privrednih komora u inostranstvu, a veoma je značajna za domaće privrednike.

Zajednička saradnja bi se ogledala u analitičkom praćenju i međusobnom informisanju i razmeni znanja i relevantnih informacija o tržišnim kretanjima i pokazateljima ekonomske saradnje Srbije i Italije, zajedničkom radu na organizovanju stručnih skupova i edukacija, te realizovanju inicijativa na intenziviranju saradnje u okviru velikog potencijala koji leži u saradnji između italijanskih i srpskih kompanija. Pored toga, pružala bi se bolja podrška domaćim kompanijama u okviru izvoznog ili uvoznog programa sa Italijom.

Komora italijansko-srpskih privrednika posebno ističe saradnju sa Ambasadom Italije u Srbiji, Italijanskim institutom za spoljnu trgovinu i Italijanskim institutom za kulturu, kao i saradnju sa italijanskim i srpskim institucijama, drugim mešovitim komorama u Srbiji, asocijacijama i brojnim članstvom sa ciljem, kako ističu, da se promoviše ekonomska razmena i saradnja između Srbije i Italije.