Uručeni ugovori lokalnim samoupravama za razvoj i delovanje socijalno-ekonomskih saveta: ukupno 2,5 miliona za devet lokalnih socijalno-ekonomskih saveta

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, danas je svečano potpisao i uručio ugovore korisnicima sredstava, tačnije predstavnicima jedinica lokalne samoprave, po javnom konkursu za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, na teritoriji AP Vojvodine.

Sekretar Ivanišević je potpisao ugovore sa ukupno devet lokalnih samouprava koje će sredstva usmeriti ka lokalnim savetima i to u Staroj Pazovi, Pančevu, Zrenjaninu, Subotici, Rumi, Bačkoj Palanci, Inđiji, Vrbasu i Kikindi.

Sredstva u ukupnom iznosu od 2,5 miliona dinara, namenjena su za redovan rad, programe razvoja i delovanja saveta i to za tekuće poslovanje, kapitalne troškove i podršku u radnom angažovanju koordinatora, odnosno sekretara saveta, uz stvaranje uslova za radovan rad, a u skladu sa zakonom.

Pokrajinski sekretar dr Ivanišević je rekao da ukupan rad Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta i saveta u lokalnim samoupravama, Pokrajinska vlada, odnosno Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, podržavaju sa oko 12 miliona dinara na godišnjem nivou, sa ciljem da se što efikasnije podrži socijalni dijalog koji, prema njegovim rečima nema alternativu.

,,Važno je pozvati predstavnike lokalnih samouprava koje nisu osnovale socijalno-ekonomske savete na teritoriji AP Vojvodine da ih osnuju. Spremni smo da im pomognemo i finansijski i iskustvom, te da ih uputimo i na one jedinice lokalne samouprave gde saveti dobro posluju, jer smatramo da je to radno telo mesto na kom zajednički mogu delovati poslodavci, sindikati i svi zainteresovani učesnici u privrednom životu. Dijalog nema alternativu, a sami socijalno-ekonomski savetu jesu institucionalni način rešavanja problema zaposlenih, poslodavaca i sindikata“, rekao je dr Ivanišević.

Ivanišević je dodao da danas jedna četvrtina jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine koje imaju socijalno-ekonomske savete, te da Sekretarijat razgovara sa svim socijalnim partnerima, prevashodno sa Udruženjem poslodavaca Vojvodine kako bi se aktivnije uključili u formiranje saveta gde postoje uslovi.

,,Rezultat svih inicijativa jeste poboljšanje položaja radnika, to jeste politika i Pokrajinske vlade i Sekretarijata za privredu. Socijalno-ekonomski saveti imaju za cilj da se prava radnika bolje poštuju i da zajedno na jednom mestu mogu da razgovaraju predstavnici lokalnih samouprava, sindikata i poslodavaca. Nastavićemo razgovore o osnivanju novih saveta, jer je to način da se poboljša celokupna privredna klima na teritoriji Vojvodine“, dodao je pokrajinski sekretar.

Ovom podrškom u jedinicama lokalne samouprave, a kroz rad socijalno-ekonomskih saveta, uspostavlja se i ostvaruje delotvoran i kontinuiran socijalni dijalog po pitanjima iz nadležnosti lokalne samouprave, od interesa kako za zaposlene, tako i za i poslodavce.