Сусрет привредника Србије и Црне Горе у Подгорици

 

Подгорица, 27. октобар 2017. – Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, учествовао је данас на скупу у Привредној комори Црне Горе, где се разговарало о међународној сарадњи две државе и њених регија, превасходно на привредном плану. Привредна комора Војводине је овом приликом окупила 17 предузећа из АП Војводине из различитих, али кључних сектора привреде, који ће се на овај начин ефикасно повезати са потенцијалним партнерима и сарадицима, компанијама из Црне Горе, које су такође присуствовале сусрету. 

Организовање пословног Форума у Подгорици привредницима две земље пружа могућности за сарадњу и остваривање интереса, као и улагања, креирајући, притом, широк тржишни оквир, унапређење пословног окружења, усклађивање посебних и узајамних интереса, као и међусобне размене знања и искустава. 

Потпредседник Иван Ђоковић је става, с обзиром да је надлежан за ресор привреде, да је неопходно препознати стратешке правце будућег деловања и сарадње између две економије. 

,,Дани Војводине у Подгорици нису спонтано и насумично организовани. Према статистикама, стратегијама и стратешким размишљањима, установљено је да ће пропулзивност капитала, инвестиција и привредне сарадње у будућем периоду и наредним годинама моћи само да расте и да напредује. Као последица баштитења некада заједничког привредног простора, комплементарност наших привреда, повезаности на личном, политичком и националном плану, без обзира на њихове формате, условљени смо да заједнички стратешки делујемо, уско повежемо наше привреде, туристичку привредну и производњу, да заједнички иступамо како ка страним туристичким тржиштима, тако и ка тржиштима на којима би требало заједнички пласирати заједничке робе и простор услуга који није довољно искоришћен у иностранству, а потиче са ових простора. Године 2008. остварен је историјски максимум у износу од 245 милиона долара спољно-трговинске размене, и сигурно би требало тежити ка поновном остварењу тог циља добро структурисаним радом и организацијом“, рекао је Ђоковић. 

Он је додао да робно-трговинска размена варира из године у годину, расте и пада, те у овом тренутку износи 166 милиона долара, док постоји велики трговински дебаланс на страни АП Војводине, тачније много већи извоз из Војводине од увоза роба и услуга из Црне Горе. 

,,Постоји много простора за сарадњу, то су пре свега простор привреде, а нарочито пољопривреде, регионалног и међународног туризма, стављајући, притом, акценат на туризам између две земље, унапређење инфраструктуре, технологије, ИТ сектора, међународних пројеката, посебно у области Дунавског региона, и ангажовање у оквиру пројекта ,,Један појас – један пут“. Такође, важан оквир деловања и сарадње је и у области образовања, пошто је познато да су наши универзитети потписали стратешки споразум о сарадњи ове године. Тема на којој би требало заједнички радити је и тема заједничке имовине, потом кластер организације, инкубатори, дигитализација, иновације и креативна економија, у погледу које је Секретаријат ове године расписао и прве јавне позиве“, рекао је потпредседник Ђоковић. 

Ђоковић се осврнуо и на чињеницу да постоје индиције да лука Бар постане централна лука у овом делу Медитерана, а имајући у виду инфраструктуру, односно пут Бар – Бољаре, који би требало да се надовеже на коридоре у Србији који су у завршној фази реализације. То би требало да доведе до олакшане логистике транспорта, али и до мултипликације у осталим гранама привреде и до валоризације простора и раста цена у некретнинама, привреди и пољопривреди, као и свему што се надовезује на ту инфраструктуру. Будућност сарадње се огледа у заједничком аплицирању у прекограничним пројектима, посебно у оквиру поменутог Дунавског региона, што може омогућити привлачење капитала и унапређењу политичког и привредног амбијента који се заједнички мора створити. Поред тога, требало би размишљати и о томе да светски туриста, поготово туриста из удаљених тржишта, попут Кине, тражи велик регионални производ, тачније производ већих димензија. У том смислу је неопходно обезбедити циркулацију иностраних туриста и заокруживање свих туристичких потенцијала на нивоу два суверенитета. 

Председник Привредне коморе Војводине, Бошко Вучуревић, чија институција заступа привреднике и њихове интересе, истакао је да је од изузетног значаја међусобно повезивање, познавање потреба тржишта две земље и отварање истих, успостављање континуиране сарадње између привредних субјеката Црне Горе и Србије, односно АП Војводине. 

Поред успостављања успешне трговинске сарадње, од оваквих и сличних међународних скупова се очекује и иницијатива за заједничка улагања, проширење капацитета и за друге видове сарадње двеју привреда. На такав начин се привредне коморе и коморски систем Србије, односно АП Војводине, и Црне Горе, могу боље повезивати, договорити око заједничких улагања и преносу know-how, те унапређивати срадњу и повећати робно –трговинску размену.

Оно што јесте евиденто по свим показатељима је чињеница да је Србија на другом месту, одмах након Руске Федерације, по броју туриста који долазе у Црну Гору. У погледу економске сарадње са АП Војводином, доминантан је увоз из Војводине у Црну Гору, и то у виду увоза прехрамбених, пољопривредних производа, месне прерађевине, уља, масти и млинских производа.

Поред компанија које се баве делатностима из прехрамбеног сектора, присутне су биле и компаније из сектора металске индустрије.