Susret pokrajinskog sekretara dr Nenada Ivaniševića sa Privrednom komorom Srbije posvećen unapređenju ženskog preduzetništva i nastavku saradnje

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, u prisustvu saradnika, sastao se danas sa direktorom Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije, Brankicom Simanić. Oni su ovom prilikom razgovarali o unapređenju ženskog preduzetništva i uspostavljanju efikasnijih mera podrške ovom važnom privrednom sektoru, sa posebnim fokusom na novi ciklus konkursa u 2022. godini.

Učesnici današnjeg susreta su diskutovali o uspostavljanju efikasnije saradnje i potpisivanju sporazuma o saradnji u decembru mesecu, a sa ciljem zajedničkog organizovanja ,,otvorenih dana“ namenjenih preduzetnicima i ranjivim kategorijama u preduzetništvu. Jedan od aspekata susreta je svakako razmena iskustava, znanja i primera dobre prakse, te zajedničko delovanje kroz vidove institucionalne podrške preduzetništvu.

,,Preduzetništvo kod žena nije odlika pola, već je preduzetništvo odlika osobe koja želi da se bavi preduzetništvom, stoga je ova oblast za nas veoma značajna. U toku ove godine smo ženskom preduzetništvu pomogli u tri segmenta, a prvi je svakako konkurs za žensko preduzetništvo, gde smo izdvojili 20 miliona dinara, s tim što smo kao uslov postavili i kriterijum da su žene upravitelji u preduzeću, a vodeći računa i o broju žena angažovanih u preduzeću. Prvi put smo sa Razvjonim fondom napravili zajedničku kreditnu liniju gde su podržane žene u turizmu. U ukupnim konkursima Sekretarijata, a tu govorimo o preko 200 miliona dinara, preko 40 odsto su aplikanti žene, što je veoma značajno“, istakao je dr Ivanišević.

On je dodao da se nastavlja sa razgovorima o nastavku saradnje sa PKS-om, uzimajući u obzir njihova iskustva, te da će u predlogu budžeta biti opredeljena sredstva za poseban konkurs namenjen podršci ženskom preduzetništvu.

Cilj Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije je rad na unapređenju i razvoju preduzetništva u Srbiji, a kroz rad dve organizacione jedinice – Stručnu službu za podršku Parlamentu preduzetnika i Kancelariju za preduzetništvo.

Branislava Simanić iz PKS-a je istakla da je na teritoriji Vojvodine evidentirano oko 55.000 preduzetnika, a od toga preko 20.000 jesu preduzetnice. Ona je posebno istakla Sekciju za žensko preduzetništvo PKS-a koja u mnogome nastoji da utiče na ekonomsko osnaživanje žena preduzetnica u Srbiji i promociju razvoja ženskog preduzetništva, pomažući im da nastupaju na sajmovima, plasiraju svoju robu i usluge na strana tržišta, a uz organizaciju čitavog niza besplatnih edukacija, insistirajući na digitalizaciji poslovanja i na inovativnosti.

Simanićeva je dodala da je formiran i sektor za omladinsko preudzetništvo, kako bi podstakli što veći broj mladih da započnu sopstveni posao, da otvaraju nova radna mesta i prihoduju u Republici Srbiji.

Ključne teme danas su bile i zajedničko organizovanje i nastup privrede i privatnog sektora Republike Srbije, kao i AP Vojvodine, na predstojećem Sajmu preduzetništva, koji se krajem marta meseca 2022. godine održava na Novosadskom sajmu, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, uz podršku Novosadskog sajma. Ovim povodom će Privredna komora Srbije će uzeti aktivno učešće u organizacionim aktivnostima ove sajamske manifestacije, uz mnogostruki doprinos kroz učešća privrednika iz čitave zemlje i regiona, edukativnih radionica, organizacija B2B susreta i drugih vidova javnog nastupa, sa ciljem promovisanja i umrežavanja privrede zemlje i regiona.