Sekretar Ivanišević sa predstavnicima udruženja tumača i prevodilaca znakovnog jezika ,,Ruke govore“: prvi ćemo imati turističku aplikaciju za mobilne uređaje za osobe oštećenog sluha

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam predano radi na unapređenju kako privrednog, tako i sektora turizma u Vojvodini, posebno sa aspekta poboljšanja uslova i resursa u turizmu, ali i turističke infrastrukture. U tom smislu, stav pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, dr nenada Ivaniševića, i njegovih saradnika je svakako i prilagođavanje pomenute turističke infrastrukture određenim ciljnim grupama, poput osoba sa posebnim potrebama, turista koji sa sobom vode svoje kućne ljubimce, poštovaoce adrenalin sportova i drugo.

Tim povodom, dr Ivanišević se danas sastao sa predstavnicima Udruženja ,,Ruke govore“, udruženjem tumača i prevodilaca znakovnog jezika, te je sa direktoricom Ninom Baranovski, razgovarao o povezivanju OSI i turističkih delatnosti, odnosno prilagođavanju turističkih sadržaja izradom prve turističke aplikacije za mobilne uređaje za osobe oštećenog sluha. Izrada mobilne aplikacije će biti zajednički projekat Sekretarijata i Udruženja koji će znatno olakšati korišćenje usluga u turizmu gluvonemima, ali i slepim i slabovidim osobama.

Na ovaj način, obezbedila bi se pristupačnost sadržaja poput servisnih informacija, smeštajnih kapaciteta i ostalih ugostiteljskih usluga i ponuda, uz pomoć tumača znakovnog jezika ili čitača za slepe i slabovide.

Prema rečima direktorice Baranovski, problem jeste osnovna komunikacija sa osobama oštećenog sluha u turističkoj branši, iz čega je proizašla ideja da se ozbiljno pristupi ovom problemu i znatno unapredi postojeća infrastruktura. Počelo bi se od pojedinih gradova, poput Subotice i Novog Sada, izradom aplikacije za mobilne telefone i ostale prenosive uređaje koja bi znatno unapredila pronalaženje kulturoloških i konzumiranje turističko – ugostiteljskih usluga osobama sa invaliditetom, prevashodno osoba oštećenog sluha.

Sekretar Ivanišević je istakao da je potrebno podržati ovaj inovativan pristup veoma važnoj temi, poput prilagođavanja turističke infrastrukture osobama sa invaliditetom, posebno osobama oštećenog sluha i vida, dodavši da će Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam podržati ovaj i slične projekte Udurženja ,,Ruke govore“.

Ivanišević je pozvao predstavnike Udruženja da predstave projekat i aplikaciju na paviljonima Sekretarijata na Sajmu preduzetništva na Novosadskom sajmu koji će biti održan 21. i 22. marta, kao i na Sajmu turizma u Beogradu u nedelju, 27. marta 2022. godine, kako bi se što više ljudi uverilo u mnogostruke benefite ovakvih poduhvata u turizmu.