Sekretar Ivanišević na Paliću učesnik panel diskusije posvećene turizmu: manifestacioni turizam kao generator turističke privrede

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, bio je učesnik panel diskusije pod nazivom „Manifestacioni turizam i audio-vizuelna industrija u Vojvodini“, koja je održana u Eko-centru Palić, a u sklopu programa Festivala evropskog filma Palić.

Cilj diskusije je promocija kreativne i kulturne industrije kao najbrže rastuće grane privrede u Evropi, ali i pružanje podrške zaposlenima u ovoj oblasti.

Sam koncept diskusije jeste razgovor u okviru nekoliko krugova, odnosno celina. U prvom segmentu se razgovaralo o značaju manifestacija u savremenom svetu i neophodnosti sinergije manifestacionog turizma i kreativnih i kulturnih industrija u kreiranju jedinstvenog turističkog proizvoda, sa posebnim osvrtom na to kako postojeći resursi dostupni za realizaciju manifestacija mogu da se iskoriste tako da se iz njih izvuku maksimalne ekonomske i socio-kulturne koristi za zajednicu, kao i sinergija i korišćenje kulturnih manifestacija za razvoj turizma.

,,Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će i u buduće podržavati ovakve manifestacije, poput ove tradicionalne filmske na Paliću. Danas nemate jedno slobodno mesto u okviru postojećeg smeštaja u Subotici, na Paliću posebno. Pokazatelji u turizmu za Palić i Suboticu u prvih pet meseci su fantastični, kao i u Novom Sadu i celoj Vojvodini. Novi Sad je ostvario najveći broj noćenja u poslednjih 20 godina“, istakao je Ivanišević.

Učesnici su se usaglasili da je neophodno podići lestvicu globalno i ostati vodeći igrač na lokalnom nivou.

Drugi krug razgovora posvećen je izazovima i aktuelnom stanju audio vizuelne industrije i njenom značaju u privlačenju stranih ulaganja, kreiranju imidža država, regiona, gradova, opština i promociji.

Audio vizuelna industrija predstavljena je kao generator razvoja turističkih i drugih potencijala, te je kao takva zauzela poseban tematski okvir na ovom panelu kao zasigurno jedan od vodećih segmenata predstavljanja turističkih proizvoda i usluga.

Treći segment je namenjen temama poput mapiranja resursa i potencijala turizma i kulture kao značajnih privrednih grana i dodatne mogućnosti jačanja međusektorske saradnje u cilju razvoja kulturne ekonomije.

Pored prepreka i izazova organizatora kulturnih manifestacija i preporuka za unapređivanje postojećeg stanja u cilju razvijanja gotovog turističkog proizvoda, diskutovalo se i o važnosti kategorizacije i sertifikacije manifestacija, te o dugoročnom i stabilnom finansiranju i pomoći od strane relevantnih institucija i uticaju na kreiranje kompletnog turističkog proizvoda u okviru jedne manifestacije.

Sekretar Ivanišević je dodao da nema velikih i malih manifestacija, s obzirom da su sve one važne za mesto, destinaciju i lokalitet u kom se održavaju.

,,Danas razgovaramo o budućnosti, kako da napravimo sinergiju kulture i turizma što zajedno predstavlja privredu, što sve rezultira plaćanjem poreza, zapošljavanjem ljudi, koji su opet konzumenti i kulture i turizma i svega što iz toga proizilazi „, rekao je sekretar.

Institucionalnim povezivanjem kultura više neće biti delatnost koja samo dobija sredstva iz budžeta, već može da doprinese privrednom razvoju. Kulturne manifestacije sve više imaju veliki značaj u razvoju privrednih aktivnosti.

,,Festival raste, prevazilazi okvire Subotice i okoline i treba da uradimo malo više na njegovom repozicioniranju i stavljanju u novi sistem koji je malo širi od kulturnih dešavanja. Kultura prevazilazi svoje okvire da je ona tercijalni sektor koji uzima novac. Festival generiše značajnu posetu, tako da je naša uloga i turistička, kada se vidi koliko radimo na promociji destinacije i turističkih vrednosti. To opet ima svoju refleksiju u privredi. Trudimo se da budemo generator i dešavanja i privrednih aktivnosti“, ističe Miroslav Mogorović, programski direktor Festivala evropskog filma, dodajući da u ovim nastojanjima imaju podršku republičkih ministarstava za kulturu i turizam i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

,,Sponzori, gosti, ugostitelji su deo jednog istog ekosistema koji živi i funkcioniše tokom sedam dana festivala, ali ima svoj značaj i tokom cele godine. Aktivnosti Otvorenog univerziteta su kontinuirane, bioskop „Abazija“ radi tokom cele godine, radimo na poboljšanju kulturne scene ali i kao samostalni privredni subjekti i generišemo radna mesta u oblasti koja je do sada bila isključivo subvencionisana od strane države“, dodao je Mogorović.

U diskusiji je učestvovao i Ilija Tatić, direktor Otvorenog univerziteta, koji je podsetio kako je ova ustanova vratila žvot na Letnju pozornicu i tako pokrenula talas obnove starih palićkih zdanja.

,,Tako smo zajedno sa Mogorovićem krenuli u obnovu „Abazije“, zajedno aplicirali na konkurisima i te se sada najviše sadržaja tokom festivala upravo održava u tom prostoru“, objašnjava Tatić.