Svečano uručenje sertifikata polaznicima obuka u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, i direktor Vojvođanskog IKT klastera, Milan Šolaja, svečano su uručili sertifikate polaznicima obuka još jednog ciklusa u prekvalifikacijama u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, koje sprovodi Vojvođanski IKT klaster, uz podršku Vlade Republike Srbije.

Prema rečima pokrajinskog sekretara Ivaniševića, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, kroz svoj resor zapošljavanja i pripadajuće programe, podržava napore institucija i organizacija, kao i polaznika koji vredno rade na ,,celoživotnom učenju“, te sticanju novih znanja i veština, čime obogaćuju sopstveni profesionalni portfolio.

,,Kraj obuke je važan kao jedan novi početak. Vojvođanski IKT klaster već godinama veoma uspešno obavlja obuke čiju uspešnost možemo da merimo prema broju zaposlenih koji su završili obuku. Ovaj klaster ima najbolji procenat zaposlenih nakon završenih obuka. To je upravo ono čemu težimo, jer ljude pripremamo za visoka tehnološka zanimanja, kako bi stvarali dodatnu vrednost kroz informaciono komunikacione tehnologije. To je trenutno potreba tržišta rada. Današnja dodela sertifikata ima za cilj da se ljudi obuče, koji žele da rade i koji sa ovom diplomom mogu da nađu svoje mesto na tržištu rada“, rekao je Ivanišević.

On je dodao da je celoživotno učenje proces koji je neophodno usvojiti, ako želimo da idemo u korak s vremenom i napretkom.

,,Kada stojimo, idemo u nazad. Potrebno je da svi shvatimo da je celoživotno učenje proces i moramo da ardimo na sebi. Svakog dana se nešto novo nauči, prihvataju se tehnološki tokovi i mora se razumeti sve ono što se dešava na svetskim tržištima“, dodao je sekretar.

Polaznici ovog ciklusa obuka su pohađali čak 300 sati intenzivne obuke po programu ,,Java Junior“ od januara do oktobra 2021. godine, i obučeni su za ,,full-stack“ junior programere.

Vojvođanski IKT klaster već sedam godina radi IT prekvalifikacije, a prema svim pokazateljima je prepoznat kao jedna od najboljih institucija za ovu vrstu obuke, sa odličnim procentom zapošljavanja polaznika.