Sastanak sa delegacijom Prirodno – matematičkog fakulteta UNS i Univerziteta Južna Florida: razmena studenata turizmologije i uticaj studentskog iskustva na turiste

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, sastao se danas sa delegacijom Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Južna Florida, u okviru projekta finansiranog od strane Američke ambasade, koji podrazumeva program saradnje univerziteta, pod nazivom ,,Imersivne tehnologije za kros-kulturni razvoj turizma: SAD i Srbija na putu ka digitalnoj transformaciji”.

Današnjem sastanku su prisustvovali Vukica Stanković iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji, podsekretar Pokrajinskog sekretarijata, Slavoljub Arsenijević, pomoćnik pokrajinskog skeretara, mr Milan Jarić, profesori sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo PMF-a, kao i profesori i studenti sa Univerziteta Južna Florida.

Saradnja dva univerziteta i njihovih departmana u oblasti turizma, se ogleda u kreiranju koncepta održivog turizma, koji je kao privredna grana imao zastoj u periodu pandemije korona virusa, a kako bi se iznova izgradili i sinhronizovali inovativni pristupi turizmu, u skladu sa globalnim okvirima poput onih definisanih ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Fakulteti i studenti Univerziteta u Novom Sadu i u Južnoj Floridi će u okviru zajedničkog projekta nastojati da kreiraju virtuelni i fizički prostor za učenje kako bi se unapredile pedagoške tehnike, modernizovali kursevi i predmeti, studentski angažman i učenje, kao i sprovela virtuelizacija proizvoda namenjenih turizmu. U narednom periodu, pored razmene studenata i organizovanih poseta određenim turističkim lokalitetima u Vojvodini, biće upriličene i radionice, koje će obuhvatiti nekoliko stotina studenata, a fokus će biti na turizmu i kulturnom nasleđu, te bogatstvima područja, u ovom slučaju AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretar dr Ivanišević je podržao promociju koncepta održivog turizma, koji bi sa ostalim faktorima mogao bolje da promoviše određeni turistički proizvod u Vojvodini, uz neizbežnu primenu savremenih tehnologija, poput digitalizacije kulturnog nasleđa i ostalih turističkih sadržaja, kako bi se unapredila dostupnost istih široj javnosti, a što je od ključnog značaja za održivi turizam, održivu ekonomiju i efikasno učenje i obrazovanje kadrova u turizmu.

Delegacija Univerziteta Južna Florida ističe da je Vojvodina, kao turističko područje, poput ,,nebrušenog dijamanta“, te da je ovaj projekat dva univerziteta samo prvi korak u daljem procesu spajanja znanja, iskustava i ubrzanja procesa stavljanja Vojvodine na ,,turističku mapu“ konzumenata i iz Sjedinjenih Država, konkretno Južne Floride, uz promovisanje eko i etno turizma, unapređenje postojeće turističke infrastrukture, stvaranje održivosti i promociju dva ključna faktora od značaja za inostranog turistu – bezbednost i vrednost turističkih proizvoda, počev od gastronomije, preko kulturnog znamenja.

Sami studenti bi poput influensera širili svoja iskustva i umrežavali se putem društvenih mreža, ali i drugih relevantnih platformi, gde će predstavljati čak i neispričane ii nedovoljno ispričane istorijske podatke, ali i govorili o autentičnosti podneblja.