Пружање подршке малој привреди – др Мирјана Крањац у посети Бачкој Паланци

Вођењем активне политике унапређења области предузетништва и запошљавања у АП Војводини, Покрајински секретаријат за привреду већ неколико година спроводи конкурсе намењене микро, малим и средњим предузећима за набавку машина и опреме како би на најефикаснији начин побољшале пословање и производне капацитете.

 

У посети породичној компанији ,,Алфа БП“ из Бачке Паланке

Тим поводом, помоћница покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова, за област запошљавања, предузетништва и занатства, др Мирјана Крањац, посетила је компанију ,,Алфа БП“ из Бачке Паланке, која представља прави пример војвођанске породичне фирме и која је учешћем на прошлогодишњем конкурсу Секретаријата додељеним средствима успела да унапреди своју производњу политику.

Др Крањац, поред чињенице да се подстицањем привреде, мотивисањем предузетника и  унапређењем запошљавања, отварањем нових радних места, стопа привредног развоја креће узлазном линијом и помера на виши ниво, поборник је става да је неопходно пратити развој компанија у Покрајини. ,,Поред менторства, едукација и увођења стандарда, привредницима је потребна и помоћ у креирању нових производа и у примени иновативних пословних процеса. Интензивирање повезивања и посредништва између света привреде, предузетништва и света науке, тачније Универзитета у Новом Саду, отварају се могућности за напредак и иступање из постојећих оквира пословања, како би се компаније што боље припремиле за тржишта 21. века“, рекла је др Крањац.

Након успешне апликације на конкурс Секретаријата за привреду, компанија ,, Алфа БП“ која се бави прометом и производњом тестенина и дехидрираних супа, основана 1996. године, знатно је унапредила сопствену производњу, а управа развија и стратегију за нове производе који би задовољили потребе савременог тржишта.