Представници Покрајинске владе и општине Апатин за конференцији пројекта ,,ЕУ ФИН“ о политици у сфери рибарства у региону

Нови Сад, 9. новембар 2015.Помоћница Покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова доц. др Мирјана Крањац и председник општине Апатин, Живорад Смиљанић су присуствовали завршној конференцији у оквиру пројекта „ЕУ ФИН“ који је одржан од 26. до 28. новембра 2015. године у Сиракузи, Италија. Програм „Европа за грађане“ има за циљ да повеже грађане и градове Европе како би размењивали своја искуства и успоставили сарадњу на разним пољима. Како Апатин лежи на половини тока Дунава, а некада је био највећи рибарски центар на овој стратешки значајној европској реци, а који се бавио и прерадом рибе, овај пројекат је прилика да се поново општина активира на пољу рибарства у међународном контексту, уз подршку Покрајинске владе.

Циљ пројекта „ЕУ ФИН“, који је финансиран из програма „Европа за грађане“, у оквиру мере ,,Мрежа градова“, је да се утиче на перцепцију грађана о заједничкој рибарској политици и подстакне њихово учествовање у процесу доношења одлука везаних за сектор рибарства.

У оквиру пројекта партнери су се бавили питањима риболова и утицајем рибарства на локалне економије. Посебан акценат је стављен на унапређење сектора рибарства и могућности да се оно развија у правцу веће одрживости. Пројекат је окупио 19 партнера из 10 земаља – Италије, Грчке, Хрватске, Србије, Македоније, Кипра, Албаније, Португалије, Шпанију и Црне Горе. Водећи партнер је ,,The Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia – A. Mirri” из Италије.

На завршној конференцији састављени су предлози за нове пројекте у области рибарства и повезивања градова који се баве рибарством. Мештани локалних заједница и представници регионалних институција из области рибарства су активно учествовали у активностима заједно са међународном делегацијом. Учесници су стекли адекватна знања о европској политици у области рибарства.

Потписан је и Меморандум о разумевању између међународних партнера за формирање Међународне рибарске асоцијације. Пројекат је од изузетног значаја како за привреду, тако и за туристичку промоцију Војводине, те афирмисање Апатина на међународном нивоу.