Prvi vodič za digitalne nomade na teritoriji AP Vojvodine na engleskom jeziku

U prostorijama Turističke organizacije Grada Novog Sada, pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević predstavio je javnosti prvi vodič za digitalne nomade na teritoriji AP Vojvodine na engleskom jeziku. Ovaj vodič je deo projekta Udruženja za promociju digitalnih nomada, poslova na daljinu i tehnologija „Be Happy Work and Travel“, a podršku njegovoj realizaciji pružio je i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

Ovo svojevrsno digitalno i štampano izdanje, publikovano je na engleskom jeziku i objedinjuje sve činjenice u vezi sa komparativnim prednostima Vojvodine, kao destinacije koja treba da privuče ljude koji koriste savremene digitalne i komunikacione tehnologije za obavljanje svojih poslova i žive „nomadskim“ životom.

,,Ovo danas što radimo je nastojanje da približimo Vojvodinu što većem broju ljudi, kao najrazvijeniju regiju Srbije, kao mesto gde možete da živite, radite, uživate, trošite novac i da upravo za taj novac dobijete najviše. Mi još uvek prednjačimo sa cenama, a razdaljine koje treba da pređete do i sa posla su znatno kraće, u odnosu na velike svetske centre. Vreme, kao resurs, ne možemo da vratimo“, rekao je Ivanišević i naglasio da je Vojvodina, kao centar informaciono – komunikacionih tehnologija u Srbiji, važna destinacija za digitalne nomade.

Vodič sadrži važne informacije poput statističkih podataka, cene života, turističkih atrakcija i kvaliteta infrastrukture elektronskih komunikacija, uz korisne QR kodove, koji korisnika vode na interaktivnu mapu.

Na prezentaciji su učestvovali i predsednik Udruženja za promociju digitalnih nomada, poslova na daljinu i tehnologija „Be Happy Work and Travel“ Nikola Sivč i specijalista za digitalni marketing i veb usklađenost u Udruženju, Ilija Čalina koji su predstavili Vodič, koji je rezultat regionalnog projekta – „Ista šansa“, sa učešćem oko pedeset polaznika iz naše zemlje i država u regionu u okviru obuke u oblasti digitalnog marketinga .

Nikola Sivč je istakao da je predstavljanje vodiča zapravo predstavljanje realizacije zajedničke priče, koja u srži svoje folizofije ima kretanje, počev od potrage za boljim životom do jednog prostog odlaska do pijace.

,,Digitalnom nomadu se kancelarija nalazi na bilo kojoj paraleli i meridijanu koja ima pristup internetu kako bi svoj posao mogao uspešno da obavlja. Upravo je to bio razlog zašto je Udruženje odlučilo da zajedničkim snagama sa Sekretarijatom sačini i izda prvi Vodič za grad Novi Sad i teritoriju Vojvodine koji ima za cilj da privuče što više onlajn radnika kod nas i kojima će bolje približiti ono što imamo da im ponudimo“, rekao je Sivč, dodavši da digitalni nomadi nisu turisti, već ljudi koji tokom svog boravka žele da žive kao lokalno stanovništvo, da upoznaju njihovu svakodnevicu i kultorološke osobenosti.

Prema rečima autora, sama promocija digitalnog nomadizma se nastavlja i kroz nove projekte Udruženja u narednom periodu, a jedan od njih je i projekat za prekvalifikaciju za poslove na daljinu pod nazivom ,,Ista šansa“, a koji ulazi u svoj drugi ciklus.

Prisutnima se obratio domaćin današnjeg događaja, direktor Turističke organizacije Grada Novog Sada Branislav Knežević, čija je organizacija takođe podržala promociju pomenutog projekta od velikog značaja za sam grad Novi Sad i njegovu turističku privredu.

,,Novi Sad, kao destinacija, je veoma važan za ovaj vid turizma. Svedoci smo da sve više ljudi dolazi u Novi Sad i da ga bira kao destinaciju na kojoj mogu da provedu svoje vreme, da rade, s obzirom da Novi Sad ima jednu od najkompleksnijih turističkih ponuda, uz sam Grad, okolinu, Sremske Karlovce, Frušku goru. Takođe i Subotica kao sve atraktivnija turistička destinacija, prateći statističke podatke, veoma se brzo razvija, te da sa Novim Sadom, drugim gradovima u Vojvodini i sa Beogradom, možemo da budemo veoma privlačni ovom tržištu“, rekao je Knežević.