Potpisan sporazum o saradnji između Sekretarijata, Pokrajinske službe za zapošljavanje i Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

Novi Sad, 8. jun 2021. – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanićević, direktorka Pokrajinske službe za zapošljavanje AP Vojvodine, Snežana Sedlar, i predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, mr Jene Hajnal, potpisali su danas sporazum o saradnji u postupku psihološke procene kandidata za posao vaspitača, nastavnika i drugog nastavnog osoblja na mađarskom jeziku.

Na inicijativu Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine u stručnoj saradnji sa Društvom psihologa Srbije od 2012. godine na teritoriji cele AP Vojvodine testiranje sposobnosti pedagoga se može sprovesti i na mađarskom jeziku.

Test na mađarskom jeziku uzima u obzir mađarske jezičke i kulturne svojstvenosti i sastoji se od neverbalnog testa inteligencije, testa ličnosti i razgovora na mađarskom jeziku.