Potpisan sporazum o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Privredne komore Srbije sa ciljem pružanja zajedničke podrške preduzetništvu

U Pokrajinskoj vladi danas je upriličeno svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Privredne komore Srbije, čiji je silj zajedničko delovanje i institucionalna podrška sektoru privrede i preduzetništva, sa posebnim akcentom na žensko preduzetništvo. Sporazum su potpisali pokrajinski sekretar, dr Nenad Ivanišević, i direktor Sektora preduzetništva pri PKS-u, Branislava Simanić.

Ovim memorandumom uspostavljeni su okvirni mehanizmi bliže saradnje između Sekretarijata i Komore Srbije, vođeni zajedničkim vizijama i ciljevima u oblasti preduzetništva, sa posebnim akcentom na ženskom preduzetništvu, a u skladu sa odgovarajućim standardima struke.

Sekretar Ivanišević je istakao da je zajedničko opredeljenje obostrana usmerenost ka privredi i preduzetnicima, te da je zamisao i cilj današnjeg potpisivanja memoranduma o saradnji značajno unapređenje postojeće saradnje i obogati boljom koordinacijom i razmenom znanja, iskustava i dobre prakse.

,,Ideja jeste da u toku pripremanja konkursa Sekretarijata bude implementirano bogato iskustvo koje ima Sektor za preduzetništvo PKS-a, sa ciljem da sredstva do preduzetnika dođu brže i efikasnije. Dragocena je njihova pomoć, a već danas smo dobili sugestiju da pomognemo privrednicima, odnosno olakšamo im pripremu neophodne dokumentacije kod podnošenja prijave na konkurse. Tačnije, Privredna komora Srbije bi pružila pomoć i podršku preduzetnicima prilikom konkusrisanja na podsticajne mere Sekretarijata. Ovo bi postupak učinilo bržim i lakšim“, rekao je Ivanišević, najavivši da će prilikom kreiranja koncepta novog ciklusa konkursa u narednoj godini, razgovarati sa komorama, ali i sa preduzetnicima, te da je obilazak preduzetnika na terenu jedan od vidova prikupljanja informacija o stanju u privredi i potrebama subjekata.

Potpisivanje sporazuma jeste korak dalje u saradnji PKS-a i resornog Pokrajinskog sekretarijata koja će biti zasnovana na informisanju privrednika i preduzetnika o projektima ovih institucija, na promociji zajedničkih događaja i događaja od obostranog interesa, potom edukacija, predavanja i treninga. Pored toga, značajna će biti saradnja na informisanju javnosti i zainteresovanih strana o podsticajnim merama, odnosno javnim konkursima i projektima Sekretarijata i Komore.

Branislava Simanić, direktor Sektora preduzetništva PKS-a je istakla da se ovim memorandumom značajno unapređuje dosadašnja saradnja po pitanju preduzetništva na teritoriji AP Vojvodine.

,,Postoji veliki broj opštih udruženja preduzetnika koji posluju u Vojvodini i koji imaju svoje predstavnike u Parlamentu preduzetnika Privredne komore Srbije koji predstavlja najviši organ odlučivanja kada je preduzetništvo u pitanju u Republici Srbiji. Naša namera je da povećamo taj broj u narednom periodu, odnosno da svaka lokalna samouprava na teritoriji AP Vojvodine ima svoje opšte udruženje preduzetnika, a samim tim i svog predstavnika u pomenutom Parlamentu preduzetnika“, izjavila je direktor Simanić, dodavši da će PKS u narednom periodu raditi na unapređenju ženskog preduzetništva, na ekonomskom osnaživanju žena, podstičući što veći broj žena u Vojvodini da započnu sopstveni posao, uz pomoć institucionalnih mehanizama koje će biti predočene upravo zajedničkom saradnjom sa resornim Sekretarijatom.

Danas je istaknuto da će jedna od prvih zajedničkih aktivnosti biti organizacione pripreme odlaska privrednika i privrednica na međunarodnu izložbu u Dubaiju, u okviru nedelje ženskog preduzetništva u januaru 2022. godine.