Potpisan Protokol o saradnji sa Udruženjem naučnica Srbije ,,SRNA“: Korak ka intenzivnijem povezivanju žena iz akademske zajednice sa sektorom privrede i preduzetništva

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam bogatiji je za još jednog strateškog partnera, sa kojim će u narednom periodu još intenzivnije raditi na povezivanju akademske zajednice i žena u nauci sa sektorom privrede i preduzetništva. Naime, pokrajinski sekretar, dr Nenad Ivanišević, potpisao je danas sa predsednicom Udruženja naučnica u Srbiji, simboličnog naziva ,,SRNA“, #udruženjenaučnicasrbijesrna prof. dr Sanjom Podunavac – Kuzmanović Protokol o saradnji, u prisustvu najbližih saradnika i medija.

Potpisivanje ovog, prvog u nizu, dokumenta o zajedničkoj saradnji i sprovođenju aktivnosti na osnaživanju kako javnog mnjenja, tako i žena u nauci i privredi, je od velike važnosti za Pokrajinski sekretarijat, ističe sekretar Ivanišević, s obzirom i da relevantni statistički podaci u AP Vojvodini pokazuju da da žene, prevashodno naučnice imaju dominantnu ulogu, ne samo u društvu, porodici, u javnom i privatnom sektoru, već u privredi i visokoobrazovnom sistemu.

,,Zajedničkim radom i zalaganjem ćemo se truditi da promovišemo ženu kao stub porodice, ženu kao samostalnu osobu koja je nezavisna i koja nije nićije vlasništvo. Upravo konkurs za podršku ženskom preduzetništvu ima za cilj ekonomsko osnaživanje žena. Trebalo bi da prestanemo da pričamo o rodnoj ravnopravnosti, već da počnemo da je živimo u svim segmentima društva – u porodici, obrazovanju, privredi i preduzetništvu. Počnimo da menjamo svest, ali ne samo deklarativno“, rekao je dr Ivanišević.

Predsednica Udruženja prof. dr Sanju Podunavac – Kuzmanović navodi da je rad Udruženja ,,SRNA“ usmeren na naučnice i prosvetne radnice, sa ciljem da poveća njihovu vidljivost u široj društvenoj zajednici, preko promovisanja principa rodne ravnopravnosti u svim aspektima naučnog rada, osnaživanja učenica i studentkinja za bavljenje naukom, jačanja kapaciteta naučnica u oblasti inovacionog preduzetništva, pa sve do podizanja svesti o značaju postojanja sistemskih rešenja koja će im pružiti podršku u nauci, prosveti i privredi, kako bi ispoljile potencijal i doprinele opštem društvenom razvoju, konkurentnosti i inovativnosti u privredi.

Ona je dodala da je Udruženje na ovogodišnjem 17. Međunarodnom sajmu obrazovanja ,,Putokazi“ na Novosadskom sajmu, imalo brojne aktivnosti, pri čemu je uspešno realizovano osam interaktivnih radionica koje su, pre svega, bile namenjene učenicima osnovnih i srednjih škola, kojima su članice predstavile i približile nauku na inovativan i interesantan način.

,,U toku trajanja Sajma, realizovan je okrugli sto posvećen osnaživanju devojčica i žena za bavljenje naukom i preduzetništvom, koji je bio veoma uspešan. Prepoznali smo dobru volju i osećaj pokrajinskog sekretara Ivaniševića za rodnu ravnopravnost, za žene u nauci i privredi. Bez predaha nastavljamo da radimo kontinuirano na kreiranju atmosfere u kojoj ćemo motivisati devojčice i devojke da se odluče na izazove poput bavljenja naukom, jer jedino okupljene oko zajedničkog cilja, možemo doprineti poboljšanju položaja manje zastupljenog pola u određenim oblastima, odnosno uspostavljanje rodnog balansa u svim oblastima. Ovaj sporazum je važan jer smatramo da je potrebno povezivati nauku sa privredom, te promovisanjem rada naših koleginica, naučnica, koje se bave očuvanjem turističkih destinacija, i deci predstavimo nauku na atraktivan način“, navela je prof. Podunavac – Kuzmanović.

Predsednica Udruženja ,,SRNA“ je dr Ivaniševiću uručila Zahvalnicu za doprinos i zalaganje u osnaživanju žena za povezivanje nauke i preduzetništva.

Prema rečima potpredsednice Udruženja, dobitnice prestižnih priznanja u nauci i privredi prof. dr Jovane Grahovac, a sa aspekta članice Udruženja i žene koja se bavi naukom, izuzeno je važno ohrabrivati žene, ne samo da se bave naukom i naučnim disciplinama, već i za prenošenje naučnih dostignuća privredi, jer će na taj način moći da stvore bolje, zdravije i uspešnije okruženje, značajno za sve nas, a pogotovo za implementaciju naučnih rešenja u privredi.

Poptisivanje Protokola o saradnji, prvi je korak u nizu zajedničkih aktivnosti na jačanju svesti i pronalaženju sistemskih institucionalnih rešenja za osnaživanje žena u nauci, privredi i pružanje podrške ženskom preduzetništvu.