Poseta Udruženju za pomoć osobama sa autizmom iz Subotice: radno angažovanje ranjivih kategorija kroz javne radove jedan od segmenata uspešne inkluzije

Subotica, 23. jul 2021. – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, posetio je danas prostorije društveno odgovornog Udruženja za pomoć osobama sa autizmom Subotica – GUPOAS, koji svojim dugogodišnjim aktivitetom i zalaganjem uspešno pružaju pomoć i kontinuiranu podršku osobama sa autizmom, kroz različite aktivnosti koje sprovode, počev od normalnog razvoja, rada sa logopedom, defektologom, unapređenja sposobnosti učenja i socijalnih veština, a sa ciljem da se integrišu i u široj društvenoj zajednici.

Ovom prilikom je sekretar Ivanišević razgovarao sa koordinatorom svih aktivnosti, Suzanom Skenderović, o podsticajnim merama namenjenih oblasti zapošljavanja, te socijalnoj ekonomiji i drugim vidovima preduzetništva, kao i o planovima i projektima ovog Udruženja u predstojećem periodu. Kroz nastavak saradnje, razmatrana su i pitanja unapređenja ženskog i socijalnog preduzetništva na teritoriji Vojvodine, kao i na koji način se kroz stare i umetničke zanate mogu jačati proizvodne mogućnosti ovog Udruženja.

Sekretar Ivanišević je istakao važnost inkluzije, osvrnuvši se na učešće ove i sličnih organizacija na konkursima u okviru podsticajnih mera i programa Pokrajinskog sekretarijata za privredu, jer je takav aktivitet jedan od vidova afirmativne pomoći i podrške osobama sa invaliditetom i ranjivim kategorijama stanovništva.

,,Današnja poseta ima za cilj promociju politike zapošljavanja koju spovodi Pokrajinska vlada. Sretan sam što je upravo u Subotici sa dobrim projektom konkurisalo Udruženje za pomoć osobama sa invaliditetom, koje je korisnik sredstava Sekretarijata, upravo sa ciljem zapošljavanja osoba kroz javne radove. To je veoma značajno, jer oni brinu o osetljivoj kategoriji stanovništva. Politika zapošljavanja jeste i deo socijalne politike. U oblasti zapošljavanja, nevladinim organizacijama smo opredelili 5 miliona dinara za javne radove. Ukupno 42 miliona dinara Sekretarijat je usmerio ka zapošljavanju preko 180 lica, kroz samozapošljavanje, novo zapošljavanje i pomenute javne radove“, rekao je Ivanišević.

On je dodao da je broj pristiglih prijava za samozapošljavanje pokazatelj da veliki broj ljudi pokreće sopstvene biznise, što doprinosi ravijanju i jačanju preduzetničkog duha na teritoriji AP Vojvodine, uz poseban akcenat na manje i nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouoprave.

Misija ovog Udruženja odnosi se i na edukaciju i osnaživanje roditelja kroz psihološke radionice, te organizovanje velikog broja radionica različitih vrsta, sa ciljem osnaživanja kvalitetnijeg života unutar porodice i preuzimanje uloge saradnika u tretmanu vlastitog deteta. U Udruženju se edukuju i stručno usavršavaju mladi stručnjaci za rad sa osobama sa autizmom i promoviše se volonterizam mladih, a uspostavlja se i neguje saradnja sa sličnim udruženjima.

Fokusirani su na prioritete kao što su adekvantna dijagnostika, obrazovanje, kvalitetna zdravstvena i socijalna zaštita.

Gradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom Subotica – GUPOAS, korisnik je sredstava Sekretarijata za angažovanje tri osobe za sprovođenje javnih radova na teritoriji Grada Subotica, po konkuru u oblasti zapošljavanja koji je raspisan u tekućoj godini za oblast zapošljavanja.