Pokrajinski sekretari Ivanišević i Sofić sa predstavnicima Trgovinskog predstavništva Ruske Federacije u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Aleksandar Sofić, sastali su se u Pokrajinskoj vladi sa predstavnicima Trgovinskog predstavništva Ruske Federacije u Republici Srbiji. Trgovinski predstavnik, Andrej Nikolajevič Hripunov je sa članovima Pokrajinske vlade ovom prilikom razgovarao o mogućnostima saradnje na regionalnom nivou, postojećim sporazumima, ali i mogućnostima za uspostavljanje novih vidova saradnje, te proširivanja opsega delovanja u okviru buduće saradnje.

Trgovinsko predstavništvo Ruske Federacije u Beogradu uspostavljeno je 1940. godine, i obavlja kontinuiran rad u Srbiji već punih osam decenija.

Ova zvanična diplomatska ustanova u sastavu sistema ruskih državnih ustanova, poslujućih u inostranstvu i u Srbiji, funkcioniše pod opštim političkim rukovodstvom Ambasade Ruske Federacije, a na osnovu bilateralnog Međuvladinog sporazuma o osnivanju Trgovinskog predstavništva i predstavlja trgovinsko – ekonomske interese Rusije u Srbiji.

Aspekti saradnje o kojima su učesnici razgovarali su prevashodno međuregionalni odnosi i bilateralni sporazumi, privreda, turizam, a kroz regionalne privredne sajamske manifestacije od međuregionalnog značaja, kroz nove pristupe i koncepte, potom saradnja u okviru slobodne trgovinske zone, strane investicije, investicioni potencijali, investicioni podsticaji i infrastruktura.

Sekretar Ivanišević je istakao važnost uspostavljanja zajedničke saradnje prevashodno vojvođanske privrede i institucija sa Trgovinskim predstavništvom Ruske Federacije, i pozvao predstavnike da uzmu učešće na predstojećim sajmovima koji su u planu da se održe u 2022. godini, prevashodno na sajmu preduzetništva, a potom i turizma.

,,Potrebno je informisati ljude kako je poslovati u Rusiji, a trgovinsko predstavništvo ima dobre i potpune informacije i znanja koja može da prenese. Pored toga, potrebno je ustanoviti postoji li mogućnost da se sačini vodič za poslovanje u Rusiji, kako bi se privrednicima približio taj koncept poslovanja, a na ovaj način bismo kompanijama olakšali put ka tom tržištu, kao vid konkretne pomoći privrednicima na teritoriji AP Vojvodine“, naveo je sekretar Ivanišević.

Sekretar Sofić je istakao da u okviru Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu posluje Razvojna agencija Vojvodine čiji je osnovni cilj promocija privrednih društava u Vojvodini kao i da radi na privlačenju domaćih i stranih investicija u AP Vojvodinu, a što podrazumeva i nastup na međunarodnim sajmovima, dotakavši se nedavnih nastupa vojvođanske privrede na sajmovima u Milanu i Minhenu. Sofić je dodao da bi zajednički trebalo raditi na konceptualizaciji nastupa na sajamskim manifestacijama u narednim godinama kako bi pokrajinski sekretarijati imali mogućnost da povedu privrednike koji bi nastupali i u Ruskoj Federaciji.

Prema rečima Andreja Nikolajeviča Hripunova, prioritetni pravac poslovanja Trgovinskog predstavništva jeste upravo izvozna ponuda ruskih proizvođača nesirovinskog sektora privrede, dok srpske kompanije uz podršku Trgovinskog predstavništva, imaju mogućnost da uspostave saradnju sa ruskim privrednicima, potencijalnim investitorima, kao i potrošačima srpske robe koja se traži na ruskom tržištu.