Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Udruženje naučnica Srbije SRNA na zajedničkom zadatku – povezivanje akademskog i privvrednog sektora

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, i pomoćnik pokrajinskog sekretara, mr Milan Jarić, sastali su se sa predsednicom Udruženja naučnica Srbije SRNA, prof. dr Sanjom Podunavac – Kuzmanović, sa kojom su razgovarali o podršci i predstojećim aktivnostima u vezi sa stručnom konferencijom posvećenom ženama i devojčicama u nauci, koja će biti održana istoga dana kada se obeležava Međunarodni dan devojčica, tačnije 11. oktobra. Ovaj simboličan koncept ima za cilj da istakne neophodnost promocije i afirmativnog pristupa ženama u nauci, ali i definiše se kao svojevrstan pristup devojčicama da se bave naukom i naučnoistraživačkom delatnošću, te da nauka nije rodno uslovljena oblast, kako u svetu, tako i u našoj zemlji.

Prema rečima prof. dr Podunavac – Kuzmanović, sve članice Udruženja i prijatelji Udruženja, kao i strateški partneri, poput Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, nastoje da zajedno rade na stvaranju pozitivne atmosfere u kojoj će se značajno osnažiti i ohrabriti devojčice i žene da se bave naukom, ali i da ih bude više na rukovodećim i liderskim pozicijama, na pozicijama gde se rešavaju pitanja od interesa za celo društvo.

Pored navedene konferencije koju SRNA organizuje sa Sekretarijatom, razgovaralo se i o organizovanju posebnog skupa kojim će na godišnjicu od osnivanja Udruženja, 23. novembra 2022. godine, Udruženje SRNA uz pomoć i podršku Sekretarijata predstaviti veoma značajne rezultate u proteklih godinu dana, a u prisustvu i uz učešće sve većeg broja članica.

Sekretarijat je inicirao i aktivno učešće naučnica, članica Udruženja SRNA, u okviru posebnog panela na ovogodišnjem Dunavskom biznis forumu koji će biti održan 26. i 27. septembra, gde bi predstavnice naučne akademske zajednice predstavile svoje rezultate, kao i rezultate regionalnog umrežavanja, uz poseban osvrt na njihovu ulogu u privredi i preduzetništvu, te praktičnim primerom pokazale važnost učešća i doprinos naučnica u privredi.

Podsetimo, Sekretarijat je sa Udruženjem naučnica Srbije SRNA 15. marta 2022. godine, potpisao protokol o saradnji, koji je preduslov za zajednički intenzivniji rad na povezivanju akademske zajednice i žena u nauci sa sektorom privrede i preduzetništva u narednom periodu, što pokazuju brojne zajedničke aktivnosti.