O programima učeničkog preduzetništva u srednjoškolskom uzrastu sa predstavnicima organizacije ,,Dostignuća mladih“ – Junior Achievement Serbia

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, sastao se danas sa predstavnicima organizacije ,,Dostignuća mladih“ – Junior Achievement Serbia iz Beograda, jednom od najrelevantnijih organizacija koja radi sa srednjoškolcima na bazi akreditovanih programa preduzetništva i finansijske pismenosti, a kroz odgovarajuć obrazovni nastavnički kadar koji svoja stečena znanja u ovoj oblasti prenose raznim programima, projektima i kroz takmičenja na učenike, jačajući svest o važnosti preduzetništva u ranom uzrastu.

Srednjoškolci, ali i osnovci, tokom čitave školske godine, uz pomoć ove organizacije koju, pored manjih organizacija podržava i Američka kancelarija za međunarodni razvoj „Ju Es Ejd“, istražuju ekonomsko tržište i takmiče se za vredne nagrade. Prema rečima izvršnog direktora, Darka Radičanina, i programskog savetnika, Nemanje Glavinića, sama svrha programa jeste da edukuje i inspiriše mlade ljude da uvažavaju vrednosti preduzetništva i da razumeju procese u okviru poslovnog sektora, kao i privredu, uz kreiranje svesti o preduzetništvu, preduzetničkom duhu, finansijama.

Ono na čemu ova organizacija intenzivno radi u Srbiji jeste promovisanje određenih oblasti u okviru učeničkog preduzetništva, poput informaciono – komunikacionih tehnologija, socijalnog preduzetništva, privrede i poljoprivrede, uz rad na prepoznavanju učeničkih kompanija i jačanju kapaciteta učeničkih zadruga.

Sekretar Ivanišević je stava da je ovakav pristup preduzetništvu od mlađeg uzrasta veoma važan segment privrede, te da sama akreditovana obuka od strane nastavnika uključenih u projekat čini da biznis sektor služi kao spona između privrede i prosvete, odnosno akademske zajednice, uz mentorstvo kao važan aspekt ovih neformalnih obuka.

Današnji sastanak je imao za cilj konceptualizaciju dalje saradnje, kao i zajedničkih aktivnosti u okviru učeničkog preduzetništva.

Organizacija ,,Dostignuća mladih“ u Srbiji je deo svetske mreže Junior Achievement koja je osnovana 1919. godine u SAD-u, dok se danas njihov program implementira u preko 120 zemalja i sa oko 10 miliona učenika godišnje. Organizacija u Srbiji svoju aktivnost započinje u oktobru 2002. godine, a svi programi koje sprovodi su verifikovani od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i nalaze se u katalogu odobrenih programa Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

Neki od programa ove organizacije namenjenih srednjoškolscima su Primenjena ekonomija za uzrast od 15 do 19 godina, potom Poslovni izazov, gde učenici pomešani u timove rešavaju zadati problem, kao i Biznis i etika, Banke u akciji, JA Titan, Socijalno preduzetništvo i mnogi drugi.