Ozvaničena saradnja između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i „Inicijative za razvoj romskog preduzetništva“

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević potpisao je danas protokol o saradnji sa Udruženjem „Inicijativa za razvoj romskog preduzetništva“ sa ciljem pružanja podrške i unapređenja preduzetništva romske zajednice i nastupa romskih preduzetnika iz AP Vojvodine na predstojećim sajamskim manifestacijama na teritoriji Pokrajine, putem promovisanja uspešnih romskih preduzetnika i poljoprivrednika iz Srbije, Severne Makedonije i Rumunije na 90. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Sekretar Ivanišević je potpisao sporazum sa zastupnikom Udruženja Jasminom Usainović, predsednikom Programa promocije razvoja romskog preduzetništva (Roma Entrepreneurship Development Initiative – REDI Srbija), u cilju realizacije zajedničkih aktivnosti, prevashodno u pogledu promocije romskog preduzetništva i ekonomskog osnaživanja romske zajednice u sektoru privrede, kroz organizaciju Dana romskog preduzetništva 25. maja na izložbenom paviljonu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam na Poljoprivrednom sajmu.

Ivanišević je istakao da je sam koncept ovog sporazuma o saradnji zapravo promena narativa uvreženog u javnosti, u smislu zapošljavanja i preduzetništva u romskoj zajednici, kako bi se realizovala ideja o prvom sajmu romskog preduzetništva koji će biti organizovan u Novom Sadu.

„Ovu ideju ćemo promovisati u celoj Vojvodini, na Poljoprivrednom sajmu, na sledećem Sajmu turizma, kao i na svakoj narednoj sajamskoj manifestaciji koju organizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, kako bismo zajedno istakli najbolje primere integracije romske zajednice. To je važno, pre svega, zbog većinskog stanovništva, jer menjamo stereotipe koji nas vuku unazad. Važno je i zbog samih Roma, da pokažemo da postoje dobri primeri i da se vredi boriti, da se iskoriste državni podsticaji za otvaranje preduzeća, odnosno da postoji državni okvir koji apsolutno može da stvori bolje privredno okruženje za sve, sa ciljem da dođemo do tačke da ne govorimo o ženskom, ili romskom preduzetništvu, već o preduzetništvu u celini“, istakao je Ivanišević.

Prema njegovim rečima, preduzetništvo nema niti rodni niti ma koji drugi predznak, tako da o pružanju podrške pojedinim kategorijama stanovništva treba govoriti shodno činjenici da postoje poteškoće u poslovanju koje je potrebno prevazići uz adekvatnu pomoć i institucionalne programe.

„Inicijativa za razvoj romskog preduzetništva jeste udruženje koje radi na pružanju podrške romskim preduzetnicima u njihovom poslovanju. U tom procesu je neophodna saradnja sa državnim institucijama. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će nam omogućiti da učestvujemo na Međunarodnom poljoprirednom sajmu ovog meseca i predstavimo biznise koje vode romski preduzetnici, da razgovaramo o njima, o njihovim potencijalima i o mogućnostima u poslovanju i saradnji između samih institucija i romskih preduzetnika“, istakla je Jasmina Usainović, dodajući da je ovakav vid saradnje prilika da Udruženje pokaže da Romi mogu da daju doprinos rastu privrede.

Program promocije razvoja romskog preduzetništva usvojen je Zaključkom Vlade Republike Srbije 2021. godine, sa ciljem ekonomskog osnaživanja Roma i Romkinja u Srbiji putem povoljnih kredita za preduzetnike i pravna lica čiji su vlasnici i osnivači pripadnici romske nacionalne manjine. Program sprovodi Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije AOFI u saradnji sa Poštanskom štedionicom.

Tematske celine predstojećeg Dana romskog preduzetništva, kao zajedničke aktivnosti Sekretarijata i Udruženja, uz podršku Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine, jesu dijalog institucija i preduzetnika, regionalna saradnja i umrežavanje preduzetnika, kao i razgovori o Vojvodini kao regionu koji pruža velike mogućnosti u oblasti preduzetništva.