Одржан округли сто „Улога Покрајинске владе на развој и вредносну димензију социјалног предузетништва“

  

Покрајински секретаријат за привреду и туризам одржао је „Округли сто“ на тему „Улога Покрајинске владе на развој и вредносну димензију социјалног предузетништва“. Циљ  „Округлог стола“  је био  да „поље социјалне економије“  у АП Војводини буде припремљено тако да препозна, подржи и промовише вредност социјалних  предузећа – оператора  социјалне економије. У отвореном разговору са стручњацима из ове области усаглашено је да су регионална и локална политичка подршка неопходне за стварање повољног „екосистема“ на развојни учинак овог сектора у  АП Војводини.

Истакнута је важност локалних самоуправа као саговорника предузећа, чије пословање је дубоко укорењено у локалне заједнице, које имају и највише користи од постојања и пословања  социјалних предузећа. Социјална предузећа као пружаоци социјалних услуга могу оперативно  одговорити на бројне друштвене проблеме у локалним срединама.

Повољан „екосистем“ виђен је и у облику социјалних инкубатора за нова  предузећа али препозната је и важност  образовног  кадра  који ће знањем и сензибилитетом обезбедити даљи развој и одрживост тих привредних субјеката. Кластер социјалних предузећа такође је виђен као  део инфраструктуре који може дати допринос  развоју. 

Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, Павле Почуч упознао је  учеснике о предлогу за увођење нове програмске активности у буџет секретријата за привреду и туризам,  за 2017. – Подршку развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација.

Иницијална средства у покрајинском буџету отвориће могућност партнерства за бројне позиве Европске уније за развој социјалне економије и социјалних предузећа. Област је мултисекторска и мултидимензионална, пружа могућност за бројна партнерства на широком пољу активности –  интеграција „рањивих“ категорија у свет рада , пружању  социјалних услуга (брига о старијима, деци, здравство, запошљавање и обука), јавне услуге (превоз, људска права), заштита животне средине, пољопривреда, култура, туризам, спорт, слободно време  и сличне кохезионе активности од интереса за заједницу.

Европски покрет у Србији поделио је учесницима  Водич  „Друштвено, корисно, одрживо – Како основати социјално предузеће у Србији “ са примерима добре праксе.