Održan Okrugli sto ,,Nauka i privreda su ženskog roda’’ s ciljem jačanja saradnje sektora privrede i akademske zajednice

Udruženje naučnica Srbije „SRNA“ u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, organizovali su Okrugli sto pod simboličnim nazivom ,,Nauka i privreda su ženskog roda’’, s ciljem jačanja saradnje nauke i privrede i podizanja svesti šire društvene zajednice o značaju sistemske podrške ženama koja im je neophodna kako bi održale balans između uspešne karijere i porodičnog života.

U Gradskoj kući u Subotici su se tim povodom danas okupili predstavnici Regionalne privredne komore Subotica na čelu sa direktorkom mr Biljanom Štavljanin Vuković, članovi Gradskog veća Grada Subotica, te predstavnici javnog i privatnog sektora, kojima je današnja tema značajna.

Prisutnima se obratitio pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, koji je istakao da saradnja akademske zajednice i privrede predstavlja važan segment ekonomskog razvoja Vojvodine i put je ka unapređenju poslovanja u svim sferama i segmentima.

,,Udruženje SRNA na najbolji mogući način predstavlja ono što hoćemo da postignemo, da privreda primeni nauku. Ako ne primenimo više nauke i naučnih dostignuća i ne budemo brži, cela privreda će nsm biti stari zanat. S druge strane, potrebno je da nauka nađe svoj put u privredi“, rekao je sekretar Ivanišević.

Ivanišević je dodao da je ideja čitavog koncepta ovog i sličnih skupova da se povećabroj preduzetnica, da se zaposli što veći broj ljudi i poveća broj inovacija i pronalazaka kojih je malo u primeni u privredi.

Predsednica Udruženja naučnica SRNA, prof. dr Sanja Podunavac – Kuzmanović, je istakla da je današnji događaj jedan od četiri u okviru programa Udruženja pod nazivom ,,Naučnice i preduzetnice na istom zadatku“, te da je cilj da se osnažuju i ohrabruju žene da se bave preduzetništvom, da se motivišu naučnice da prezentuju rezultate naučnih radova i tako doprinesu opštem društvenom razvoju.

Ostvarivanje inicijalnih kontakata između naučnog i privrednog sektora, kao i prezentacija ideja i potreba sa obe strane, predstavljaju prvi korak u kreiranju mreže naučnica i privrednica, neophodne za puni razvoj inovativnog potencijala Republike Srbije.

U nastavku programa ovog stručnog skupa, predstavnicima javnog sektora i sektora privrede i preduzetništva, profesorke, saradnice i idtraživači – članice Udruženja SRNA, su predstavile kako svoj akademski rad, tako i istraživački i učešće u privredi, te načine za sinhronizaciju poslovnog i privatnog života žene koja je i naučnica i privrednica i porodična žena, supruga i majka.

Učesnice današnjeg okruglog stola su dr Milica Aćimović, viša naučna saradnica u oblasti Biotehničke nauke, prof. dr Jelena Vulić, vanredna profesorka u oblasti Tehnološko-inženjerske hemije, dr Ivana Pajčin, naučna saradnica u oblasti Tehničko-tehnološke nauke, dr Aleksandra Nešić, naučna saradnica u oblasti Inženjerstvo materijala, dr Amela Greksa, istraživačica u oblasti Pejzažna arhitektura, prof. dr Jovana Grahovac, redovna profesorka u oblasti Biotehnologija, prof. dr Ivana Beara, redovna profesorka u oblasti Biohemijske nauke i dr Indira Popadić, iz Centra za poslovnu edukaciju i konsalting „Core International“ i Đenđi Seleši, pomoćnik pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Učesnice današnjeg Okruglog stola pod nazivom ,,Nauka i privreda su ženskog roda“, su nakon uspešno održanog skupa u Gradskoj kući Grada Subotica, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, sa pokrajinskim sekretarom dr Nenadom Ivaniševićem, posetile Vinariju Zvonko Bogdan, koja je pored svoje osobenosti i nosilac oznake kvaliteta,, Najbolje iz Vojvodine“, koji joj je dodeljen u 2021. godini.

Članice Udruženja naučnica Srbije SRNA su imale priliku da obiđu ovo impozantno zdanje i upoznaju se sa poslovnim procesima i proizvodnjom vina.