Održana 8. sednica Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta

Na današnjoj osmoj sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, koji je održan u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, a kojim je predsedavao zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Palimir Tot, usvojen je konsenzusom Izvod iz zapisnika sa 7. sednice PSES-a, a potom, po drugoj tački i Izveštaj o radu Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za 2021. godinu, koji će biti dostavljen Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam.

Nakon razmatranja, usvojeni su Orijentacioni plan rada Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta za tekuću godinu, Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta za 2021. godinu, doneta je Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja PSES i Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2021. godinu.

Sva navedena i usvojena dokumenta, dostavljaju se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam.

Po petoj tački, usvojen je Izveštaj o aktivnostima Kancelarije za preduzetništvo Unije poslodavaca Vojvodine za 2021. godinu, uz napomene koje je izneo Vladimir Lalošević, predsednik Unije poslodavaca Vojvodine, pri čemu je i istakao da postoji inicijativa upućena resornom Sekretarijatu za osnivanje preduzetničkog inkubatora, o čemu će se razgovarati u narednom periodu.

Tačke 6. i 7. su objedinjene, jer obaveza donošenja dva pravilnika proizilazi iz istog Zakona o arhivskoj građi, te je tako usvojen Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala, sa Listom kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, kao i Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata. Napomene u vezi sa pomenutim tačkama, iznela je sekretar Saveta, Milina Tušjak.

Usvojene pravilnike sa Listom arhivke građe, dostavljaju se nadležnom Arhivu Vojvodine na saglasnost, a sekretar Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta je ovlašćen da u tekst usvojenih pravilnika i u Listu arhivke građe ugradi predloge i primedbe Arhiva Vojvodine.

Na današnjoj sednici su objedinjene i tačke 8. i 9., tako da je pod jedinstvenom tačkom, usvojen Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, kao i Pravilnik o računovodstvenim politikama za drugo pravno lice – Pokrajinski socijalno-ekonomski savet, o čemu je obrazlagala Milina Tušjak.

Na samom kraju današnje sednice PSES-a, izneta je informacija o prisustvu predstavnika Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta na 109. i 110. sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, na kojoj su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta. Na 109. sednici bio je prisutan zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Palimir Tot, o čemu je prisutnima podneo izveštaj, dok je na 110. sednici bio prisutan podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Slavoljub Arsenijević.