Одржана седница Савета за железнички саобраћај

 

Данас је одржана седница Савета за железнички саобраћај, који је формиран као стручно саветодавно тело при Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, на којој је разматран актуелни процес корпоративног и финансијског реструктурирања ,,Железница Србије“ АД, са аспекта будућег статуса и организације железничког саобраћаја у АП Војводини. Поред тога, посебан акценат дат је новоусвојеном Закону о изменама и допунама Закона о железници, на основу кога се, “Послови управљања на делу железничке инфраструктуре за коју управљач инфраструктуре нема економски интерес, преносе се управљачу инфраструктуре кога оснива аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе“. С обзиром на значај ових тема, седници je присуствовао и Керн Имре, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

На седници је закључено да је угрожен опстанак великог броја регионалних и локалних пруга у АП Војводини, јер ће се у наредном периоду сва улагања државе односити само на магистралне пруге. Од управљача железничке инфраструктуре тражиће се списак пруга у Војводини за које управљач нема економски интерес, након чега би се покрајина и локалне самоуправе у Војводини сагледале своје интересе и могућности за преузимање одређених пруга на управљање.

Поред ових тема, Савет је размотрио и инфромацију о реализацији ИПА пројекта који се односио на израду пројектно-техничке документације за пругу Сегедин – Реске – Хоргош – Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја. Заменик покрајинског секретара Јухас Балинт упознао је Савет да је на седници Републичке ревизионе комисије, која је одржана крајем новембра ове године у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од стране Комисије одобрен је Идејни пројекат пруге Суботица – Хоргош – Граница према Мађарској, чиме је овај пројекат званично постао важећи. Савет је подржао активности на реализацији пројекта изградње пруге Сегедин – Суботица – Баја, као и предлоге других прекограничних пројеката који се односе на унапређење железничког саобраћаја у АП Војводини.