Одржана Међународна конференција – „Друштвено-економски развој Србије са акцентом на Нови Сад и Војводину“

Нови Сад, 19. април 2016. – Полазећи од актуелне политичке ситуације у земљи и свету, потребе за укључивањем у савремене интеграције као и неопходности за истраживањем свих области јавног живота земље, „Центар за стратешка истраживања националне безбедности – ЦЕСНА Б“ са седиштем у Београду организовао је међународну конференцију „Друштвено-економски развој Србије са акцентом на Нови Сад и Војводину”. Конференција се одржавала 15. и 16. априла у хотелу ,,Норцев” на Иришком венцу.

На конференцији је свој рад на тему ,,Запошљавање Војводини” изложила помоћница покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова, др Мирјана Крањац.  Она је овом приликом изнела податке о издвојеним финансијским средствима за самозапошљавања, нова запошљавања у постојећим компанијама, стручну праксу и јавне радове. Др Крањац је истакла важност додељених средства незапосленима, али и потребу да се уведе менторски систем како би се пратиле потребе послодаваца и запослених. Ово се највише односи на самозапошљавање којим се стварају нова мала и средња предузећа којима треба обезбедити одрживост.

 

Менаџер Кластера транспорта и логистике Војводине, мр Милан Вучинић, говорио је о могућностима и потенцијалу логистике у Војводини са освртом на урађена планска документа. Указао је на неискоришћеност водног транспорта и потребу да се смање транспортни трошкови, јер за то постоје значајне могућности. Мр Вучинић је представио и сталну подршку који Покрајинска Влада пружа Кластеру за реализацију пројеката који имају за циљ да промовишу интермодални транспорт и уведу еколошки препознате одрживе системе преноса.