Obeležena godišnjica postojanja Udruženja naučnica Srbije ,,SRNA“: predstavljeni izazovi članica i njihov rad koji je usmeren na povezivanje nauke i privrede

U Privrednoj komori Vojvodine, danas je održana svečana konferencija pod nazivom „Nauka i privreda na istom zadatku’’, povodom godine postojanja i rada Udruženja naučnica Srbije „SRNA“, koja je organizovana u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam i Privrednom komorom Vojvodine.

Udruženje za cilj ima unapređenje položaja žena i devojaka u nauci i prosveti i povećanje vidljivosti naučnica u široj društvenoj zajednici.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević učestvovao je na ovoj svečanosti, s obzirom da je prepoznao značaj ove organizacije koja uspešno povezuje nauku i privredu, akademsku zajednicu i potrebe tržišta rada, a utiče i na podizanje svesti o značaju žena u nauci i privredi.

,,Veliko je zadovoljstvo i čast sarađivati sa osobama koje imaju inicijativu, jer to menja svet, a srpskoj privredi je neophodno da se menja. Najbolji način za to jeste da privreda da primeni ono što nauka ima da kaže. Kada imamo razdvojenu nauku, koju ne primenjujemo u privredu i privredu koja ne primenjuje nauku, imamo proces stagnacije privrede“, rekao je Ivanišević, dodavši da privreda u našoj zemlji napreduje jer primenjuje nauku i naučna dostignuća.

,,Hoćemo zajedno da budemo svedoci i novog ciklusa pametne specijalizacije i digitalizacije i svega što bi trebalo da održi srpsku privredu, kako bi bila kompetitivna, da se takmiči sa razvijenim privredama sveta, a to se postiže primenom naučno – tehnoloških dostignuća“, rekao je Ivanišević.

Konferenciju je otvorio sekretar Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine, Branislav Mamić.

Predsednica Udruženja ,,SRNA“, prof. dr Sanja Podunavac Kuzmanović, istakla je značaj veoma uspešnog povezivanja predstavnika akademske zajednice, koje razbijaju rodne predrasude u zanimanjima i profesijama, kao i u preduzetništvu, dodavši da Udruženje sada broji 99 članica i članova.

Promovisanje principa rodne ravnopravnosti jeste jedan od ključnih ciljeva Udruženja u svim aspektima naučnog i nastavnog rada, kao i osnaživanje učenica i studentkinja za bavljenje naukom, kao i ohrabrivanje žena za bavljenje liderskim i rukovodećim poslovima i inovacionim preduzetništvom, te promovisanje uspeha timova koje vode žene.

Najcitiranije naučnice koje su članice ovog Udruženja, potpredsednica Udruženja, prof. dr Jovana Grahovac, i prof. dr Aleksandra Buha Đorđević, predstavile su svoj rad i aktivitet, te angažovanost na realizaciji plemenitih ciljeva Udruženja.

Uručene su i zahvalnice najzaslužnijim institucijama, organizacijama i pojedincima.

Pokrajinski sekretar dr Ivanišević primio je zahvalnicu u ime Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za predanost, profesionalnost i doprinos radu Udruženja naučnica Srbije ,,SRNA“.