Novih 7,5 miliona dinara za podršku ženskom preduzetništvu u AP Vojvodini

Danas je u Pokrajinskoj vladi održana konferenciju za medije povodom raspisivanja novog Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu u 2022. godini, čiji su značaj i pojedinosti istakli potpredsednik Pokrajinske vlade, Branko Ćurčić, i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam u saradnji sa Savetom za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vovodine raspisuje pomenuti konkurs sa ciljem dodele bespovratnih sredstava kao vida podrške ženskom preduzetništvu koji predstavlja značajan segment razvoja ukupne privrede i preduzetništva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Savet, na čijem je čelu potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić, pruža bezrezervnu podršku ženskom preduzetništvu, preduzetnicama, vrednujući njihov rad, talenat, kreativnost i zalaganje.

,,Dame imaju posebno mesto u našem društvu zbog svoje predanosti poslu i porodici. Od početka mandata i formiranja Saveta na čijem sam čelu, stavili smo pred sebe veoma ozbiljan zadatak, kako da uočimo probleme i potrebe svake žene preduzetnice na teritoriji AP Vojvodine i snažnom zajedničkom podrškom doprinesemo boljem položaju žena u biznisu. Okupili smo radni tim, pričali sa preduzetnicama i udruženjima preduzetnika i izradili dokument kojim smo sagledali analizu trenutnog stanja, definisali ciljeve razvoja i utvrdili predlog mera za unapređenje ekonomskog razvoja po pitanju ženskog preduzetništva. Takođe napravili smo i objedinjenu bazu žena u biznisu“, rekao je potpredsednik Ćurčić.

On je dodao da je analiza Saveta pokazala da je važna sistemska podrška ekonomskom osnaživanju žena, jer to predstavlja značajan korak na putu emancipacije i sticanja ekonomske nezavisnosti i preduslov je za rodnu ravnopravnost, međutim istakao je i da preduzetnice i dalje posluju u nedovoljno stimulativnom okruženju.

Govoreći o pojedinostima konkursa, pokrajinski sekretar Ivanišević je naveo da se sredstva odobravaju po principu refundacije, u ukupnoj vrednosti od 7,5 miliona dinara, te da su namenjena subvencionisanju troškova nabavke mašina, odnosno opreme, računarske opreme, softvera ili usluge, a u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga.

,,Naše zajedništvo danas pokazuje koliko nam je tema jačanja i ekonomskog osnaživanja žena veoma značajna. Zahvaljujem se potpredsedniku Ćurčiću što zajedno radimo na dve veoma važne teme – žensko i socijalno preduzetništvo. A da jeste veoma važno za samu Pokrajinsku vladu pokazuje rad na ovim temama ujedinjenim snagama dva kabineta i Saveta. Samo ekonomski samostalna žena jeste i slobodna žena i to je naš cilj. Nismo još dosegli 51 odsto udela žena u vlasništvu privrednih društava, a ni poljoprivednog zemljišta, ali tome težimo“, rekao je Ivanišević.

Ivanišević je pojasnio da se bespovratna sredstva po konkursu odobravaju u visini do 90 odsto od fakturne, odnosno kupovne vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i slično. Iznos odobrenih sredstava, može iznositi najmanje 50.000 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke.

Javni poziv za podršku ženskom preduzetništvu je objavljen na veb sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kao i na aplikaciji za mobilne telefone Sekretarijata, a preduzetnice se za sredstva mogu prijaviti do 23. marta 2022. godine.

Na današnjoj konferenciji, predstavljena je i ,,Analiza o trenutnom stanju u privrednim subjektima – društvima u AP Vojvodini u kojima su žene vlasnice ili suvlasnice u iznosu većem od 51 odsto“, koju je predstavila Ivona Gvozdenović, projektni menadžer u Fondaciji Ana i Vlade Divac, istakavši da je žensko preduzetništvo veoma značajan i opsežan segment celokupne privrede kako Republike Srbije, tako i AP Vojvodine.