Мирослав Васин о значају улоге цивилних друштава у унапређењу области електронских комуникација

Нови Сад, 29. јануар 2016.На свечаном потписивању уговора са корисницима средстава по јавном конкурсу за удружења грађана за суфинансирање и финансирање пројеката који се односе на популаризацију и едукацију у области информационог друштва на територији АП Војводине, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин истакао је социјални и привредни значај напора цивилних друштава у подизању свести грађана о потребама ИТ сектора и унапређења електронских комуникација. Конкурсом Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова подржао је укупно 57 пројеката, које су предложила удружења грађана, а односе се на популаризацију и едукацију у области електронских комуникација и информационог друштва на територији покрајине у укупном износу 5,5 милиона динара.

Мирослав Васин је нагласио да напори Секретаријата иду у правцу приближавања ИТ комуникације и информационих технологија што већем броју грађана, првенствено младих људи и деце. ,,Дуги низ година Секретаријат покушава да промовише један концепт који афирмише оне који су у могућности да са малим средствима створе велика дела. Невладин сектори и удружења грађана успевају да послују у оквиру овог концепта, што показује импозантан број квалитетних идеја и пројеката. Информационе технологије и знања, као и заједнички рад на промоцији ИТ сектора, представљају један од приоритета Покрајинске владе. Драгоцена је мисија цивилних друштава, који промовишу и истичу значај информационих технологија. Циљеви одабраних пројеката су најпре упознавање најмлађе популације са ИТ сектором и безбедном приступу истом, ризицима и бенефитима, потом пружање помоћи талентованим ученицима и мотивација за учешће у такмичењима. Такође, желели смо да подстакнемо област едукације, подстичући развој школа и академија, као и да пружимо помоћ и подршку особама са инвалидитетом и маргинализованим групама“, рекао је Васин.

Покрајински секретаријат је овим Конкурсом значајно утицао на унапређење безбедности грађана покрајине на интернету, а посебно деце, подизањем свести деце, наставника и родитеља о ризицима који постоје приликом коришћења интернета, а кроз организовање и припремиту едукативних активности.

Поред тога, циљ Конкурса је и развој талената у области рачунарста и информатике, организовањем кампова, школа и академија у овој области. Поред ученика и студената, циљ је усавршавање наставника за припрему ученика за такмичења у областима рачунарства и информатике.

Један од кључних циљева је и унапређење социјалне укључености применом информационо-комуникационих технологија, посебно унапређење положаја особа са инвалидитетом и маргинализованих група у остваривању права и преузимању одговорности са другим члановима друштвене заједнице, као и информисање ових особа о постојању ИКТ алата који могу да им унапреде свакодневни живот.