Мирослав Васин обишао базаре здравља у Перлезу и Ченти

Нови Сад, 6. новембар 2015.Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин посетио је данас Перлез и Ченту, где се одржавају базари здравља, у оквиру реализације пројекта ,,Војвођанска кућа здравља“. У протеклих неколико дана, зрењанински базари здравља су одржани у Лазареву, Елемиру, Меленцима, Ечкој и Стајићеву. Овај пројекат, чији је носилац Дом здравља „др Милорад-Мика Павловић“ из Инђије, финансира Покрајинска влада. Партнери на пројекту су Институт за јавно здравље Војводине и мрежа Завода за јавно здравље Војводине, опште болнице на територији Војводине, Савез здравствених радника Војводине и домови здравља.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар Мирослав Васин, обишавши базаре здравља у Перлезу и Ченти, нагласио је значај овог пројекта из области здравства и социјалне политике и окарактерисао га као пројекат кључан за унапређење свести о драгоцености здравља и живљења у здравој животног средини. ,, Ово је веома значајна и масовна акција здравствених прегледа грађана Војводине, првенствено у погледу спровођења заштите здравља и превенције болести. До сада је у око 40 места, углавном војвођанских села, прегледано око 7.500 људи, тачније врши се мерење притиска, потом ЕКГ, мерење густине костију, испитује се очни притисак. Ово су сложени поступци који приказују опште здравствено стање појединца“, рекао је Васин.

Потпредседник Покрајинске владе је навео и да је план за наредни период да се оваква активност спроведе још у 70 места у Војводини: ,,На овај начин ће велик број људи добити личну карту свог здравља, уз помоћ које ће моћи да прате своје здравствено стање и приликом наредних здравствених прегледа. Први предочени резултати упозоравају, јер показују да око 2/3 прегледаних људи има више од три фактора ризика за настанак неке болести. Овакви резултати су корисни за израду евиденције и за сагледавање стања. Намера је да се оваква акција понови и на пролеће наредне године, када би се могло сагледати понашање и стање људи којима је у овом првом прегледу констатовано обољење или пак неки наговештај обољења“, додао је Васин.

По евиденцији медицинског особља у ова два зрењанинска насеља, Перлезу и Ченти, евидентирано је око 200 лица која су данас прошла здравствене прегледе на базару здравља.

Мирослав Васин је у току данашње посете Перлезу, обишао и лица ангажована у овом месту за извођење јавних радова, средствима Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, обезбеђених спровођењем програма и мера активне политике запошљавања кроз реализацију спровођења програма јавних радова. У овом месту је ангажовано 8 лица, тачније 6 лица за рад на комуналним пословима, док су 2 лица ангажована у организацији културно-уметничких садржаја у Перлезу.