Мирослав Васин и Франц Богович о размени искустава у области руралног развоја и европских фондова

Потредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, примио је делегацију из Словеније, представнике европских институција и организација из области привреде, пољопривреде, обраде и одлагања отпада, као и комуналних делатности. Васин је са чланом Европског парламента, Францом Боговичем о европским фондовима намењеним руралном развоју и могућностима које се отварају разменом искустава и примени примера добре праксе Словеније у АП Војводини.

Састанку су присуствовали и директорица Агенције за регионални развој АП Војводине Вера Челић и заменик директора Срђан Везмар.

Циљ посете делегације из Словеније превасходно јесте размена искустава у погледу руралног развоја и привредног одрживог развоја, унапређење сарадње и умрежавање институција и привреде, као и разговори о будућој политици кохезивних европских фондова.

Позивајући се на свеобухватну квалитетну сарадњу АП Војводине са Словенијом, Мирослав Васин је истакао да је посета словеначке делегације веома значајна за унапређење сарадње и отварање могућности за примену добре праксе реализацијом кључних стратешких, инфраструктурних пројеката по словеначком моделу.

,,Разменом искустава и мишљења, као и сарадњом у погледу коришћења средстава Европске уније намењена руралном развоју, настојаћемо да унапредимо сарадњу Словеније и Србије, односно АП Војводине. Драгоцено искуство земаља чланица би требало примењивати у пракси. Сада имамо приступ значајнијим европским фондовима него што је то био случај, нарочито фондовима намењеним пољопривреди и рураном развоју. Разменом искустава са земљама које су тај пут прошле добијамо и инструкције како да та средстава искористимо. Словенија је земља чији пут следимо, јер су успели да изједначе квалитет живота у граду са селом“, рекао је Васин.

Потпредседник Покрајинске владе је додао да АП Војводину краси посвећеност мултиетничности, јер на малом простору заједно живи 26 националних заједница, што и сама Европа препознаје као драгоценост. Унапређење области родне равноправности и положаја Рома и Ромкиња, као и чињеница да је у Војводини реализовано преко 50 одсто укупних страних инвестиција у Србији, иде у прилог чињеници да је АП Војводина европска регија, која тежи ка усвајању европских вредности, стандарда и норматива. ,,И поред чињенице да је преко 80 одсто реализованих прекограничних пројеката управо из Војводине, постоји бојазан да ће недостатак кадрова који су стручни у писању квалитетних пројеката условити мању искоришћеност средстава из фондова. Из наведених разлога, искуства земаља чланица у региону су драгоцена“.

Делегација из Словеније је тренутно у посети Србији где са представницима развојних агенција и локалних самоуправа разговара о европским фондовима и прекограничној сарадњи. Франц Богович је напоменуо да је рурални развој комплексна област, јер подразумева и аграрни сектор, канализацију, одлагање отпада, електронске комуникације, саобраћајну инфраструктуру, као и значајна улагања у младе привреднике. ,,Става смо да је размена искустава неопходна како би идеју Европске уније разумело што више људи, те да је кроз конкретне пројекте и живе. Када се достигне висок ниво разумевања може се у целости схватити концепт зашто Европска унија“, рекао је Богович.

Франц Богович ће са делегацијом Словеније, након посете Подрињу, посетити и локалне самоуправе у АП Војводини – Ириг и Бачки Петровац.