Иван Ђоковић: Корак испред закона у дефинисању подстицајних мера за социјално предузетништво

 

Нови Сад, 30. новембар 2018. – Округли сто под називом „Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом – носиоци друштвено одговорног пословања“, у организацији Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, у сарадњи са Едукативним центром за обуке у радним и професионалним вештинама у Новом Саду, одржан је уочи Међународног дана особа са инвалидитетом.

Округли сто је отворио потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, истакавши да у АП Војводини постоји укупно шеснаест предузећа која су регистрована за професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом, са укупно 716 заспослених, од којих 470 лица има статус особа са инвалидитетом, што је од важности са социјалног аспекта, инклузије ове угрожене категорије у шире друштвене оквире, али и са аспекта социјално оријентисаног пословања ових предузећа.

,,Забележен је раст броја запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом за 5 одсто, због чега је Секретаријат осмислио читав низ подстицајних мера овим предузећима, али и код самозапошљавања предност је дата женама и особама са инвалидитетом у већим исносима у односу на остале категорије. Традиционално се под социјалним предузетништвом подразумевало запошљавање особа са инвалидитетом. Ми смо учинили искорак, пионирски гест, проширивши дијапазон предузећа која се сматрају социјално одговорним на сва она која запошљавају угрожене категорије, послују са њима или, пак, са институцијама које штите њихова права“, рекао је Ђоковић.

Ђоковић је додао да је конкурс Секретаријата из 2017. године намењен социјалном предузетништву утемељио модел државне помоћи за будући период, те да су резултати показали веома позитивне ефекте.

На скупу су говорили заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, мр Павле Почуч, директор Едукативног центра Нови Сад, Ђурађ Милановић, и председник Савета за социјално предузетништво, др Лазар Ожеговић. 

Представници Удружења „Чепом до осмеха“, Кластера социјалног предузетништва Војводине –Каспев, као и представници друштвено-одговорних предузећа, говорили су о иницијативама друштвене одговорности и социјалног предузетништва као покретача одговорног пословања, изневши сопствена искуства и примере добре праксе.

Овом приликом додељене су и захвалнице најзаслужнијим институцијама, организацијама и предузећима из области социјалног предузетништва и друштвено-одговорне политике, а уочи Међународног дана особа са инвалидитетом.