Ivanišević u Privrednoj komori Vojvodine: pomoć i pordška preduzetnicima i kroz stručno edukativno štivo

Danas je u Velikoj sali Privredne komore Vojvodine upriličeno predstavljanje stručne preduzetničke literature renomirane autorke, dr Indire Popadić. Na predstavljanju tri publikacije, odnosno priručnika namenjenog preduzetnicima, poslovnoj strategiji i menadžmentu, govorili su pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, predsednik Privredne komore Vojvodine, Boško Vučurević, autorka, kao i priznati stručnjaci i stručnjakinje u svojim oblastima koji su u ovim priručnicima dali svoja mišljenja, te savete za unapređenje poslovanja i preduzetništva.

Današnja prezentacija je bila prilagođena osobama oštećenog sluha, uz simultanog prevodioca znakovnog jezika, kako bi se što bolje predstavio današnji sadržaj širem auditorijumu.

Pokrajinski sekretar Ivanišević je rekao da je cilj današnje prezentacije sa Privrednom komorom Vojvodine i preduzetnicima, da reč ,,zajedno“ dobije smisao.

,,Prisustvo tumača za znakovni jezik pokazuje da je privreda, u stvari, inkluzija na delu, što znači da objedinjujemo i privredu i obrazovanje. Kroz ove udžbenike će preduzetnici biti u mogućnosti da se edukuju i izbegnu probleme sa kojima smo se mi sretali kada smo se pre nekoliko decenija počinjali baviti privredom. Naša zamisao jeste da što više edukujemo ljude koji žele da se bave privredom, da li kroz saradnju sa akademskom zajednicom i fakultetima, Privrednom komorom Vojvodine, sa autorima koji mogu da ponude štivo preduzetnicama i preduzetnicima. Naša uloga kao Sekretarijata jeste da stvorimo okvir privrednicima. Svaki biznis je putovanje, kako bi rekla autorka u svom priručniku. Mislim da smo uspeli da u Srbiji razvijemo preduzetnički duh“, rekao je Ivanišević, završivši citatom iz jednog od priručnika da je ,,svaka godina, godina preduzetništva“.

Publici, koju su činili predstavnici institucija i organizacija, privrednici i preduzetnici i preduzetnice, predstavljeno je najpre treće izdanje interaktivnog Priručnika za početnike u biznisu pod nazivom „Uzmite život u svoje ruke – 7 koraka od ideje do realizacije“ , čiji je izdavač Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

Prema rećima predsednika PKV-a, Boška Vučurevića, prezentacija publikacija namenjenih privrednicima je upriličena upravo u Komori koja tradicionalno predstavlja mesto okupljanja privrednika, te da je ona mesto svih privrednih zbivanja.

,,Ovi priručnici su izuzetno značajni, pogotovo sa aspekta nesagledivog značaja startap preduzeća, mikro, malih i srednjih preduzeća, kojih u Vojvodini ima 98 odsto, a koja utiču na rast BDP-a sa oko 58 odsto. Perspektiva je i dalje i sektoru MSP-a, a ovi priručnici jesu vodič kako da olakšamo našim potencijalnim vlasnicima i pokretačima biznisa kako da taj bisnis pokrenu i da ga što kvalitetnije i efikasnije održe, da teorijski budu potkovani kako da rade i posluju u našoj privredi. Time se podiže efikasnost, produktivnost, preskačući probleme koji se javljaju na početku poslovanja“, rekao je Vučurević i dodao da u Vojvodini postoji 67.000 preduzentika i 36.000 pravnih lica.

Dr Indira Popadić, autorka priručnika, doktorirala je na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu, smer inženjerski menadžment, i poslovni je konsultant i mentor. Uz formalno obrazovanje, poseduje tridesetogodišnje iskustvo u preduzetništvu, a pored komercijalnih funkcija, obavljala je i funkcije mentora i trenera ,,top“ menadžera, kao ekspert za razvoj strategije prodaje i vođenje prodajnih timova – počev od definisanja prodajnog ciklusa, preko komunikacije i pregovaranja, do modelovanja uspešnih prodavaca i razvoja njihovog brenda.

Popadićeva je i sertifikovani interni i eksterni auditor za ISO 9001:2015 QMS – Sistem menadžmenta kvalitetom. Članica je Srpske asocijacije menadžera.

Prezentovane su i pojedinosti novog priručnika „Formula uspešne prodaje“ – interaktivnog priručnika koji preduzetnike podučava i vodi ka formiranju jedinstvene strategije prodaje, kao i menadžerski alat za planiranje i vođenje prodaje i prodajnih sastanaka pod nazivom Planer prodaje.

Prema njenim rečima veoma je važno da između nje i korisnika iz sveta privrede postoji znanje, poštovanje i požrtvovanost, te spremnost da se ,,do maksimuma“ uključi u poslovanje i predano radi svaki budući privrednik ili, pak, onaj ko je u privredi prisutan već neko vreme, poručivši svima koji pomažu poslovnim ljudima, bez obzira da li dolaze iz privatnog ili javnog sektora, budu produktivni kako bi što bolje prioritetizovali i sagledali obaveze, organizaciju, logistiku i menadžment.

,,Preduzetništvo je blagoslov i prilika da rastemo. Onog momenta kada primetite da ste najbolji u okruženju ili isti promenite ili nastavite da učite. Držeći obuke na velikom broju stručnih skupova imala sam priliku da radim sa mladim ljudima, te sam uvidela da mnogi imaju želju da pokrenu posao, ali da je često prepreka strah, sumnja ili lenjost. Nije važno da li je čaša poluprazna ili polupuna, jer smo mi ta čaša“, rekla je autorka savetujući da sami određujemo da li će nam čaša biti puna ili ne, preuzimajući sudbinu i svoje poslovanje u svoje ruke.