Ivanišević u Palati Srbije: osnaživanje i povezivanje žena u naučnoj delatnosti sa privredom – put ka pravednom društvu

U Palati Srbije u Beogradu danas je održana stručna konferencija pod nazivom „One kreiraju – one inoviraju“, povodom obeležavanja Svetskog dana kreativnosti i inovacija, na kojoj se obratio pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević.

Događaj organizuju Udruženje naučnica Srbije „SRNA“ u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.

Sekretar Ivanišević zastupa stav da je percepciju o rodnoj ravnopravnosti potrebno zaista menjati ne samo deklarativno, te da je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodelio u toku protekle godine i početkom 2022. godine preko 100 miliona dinara usmerio ka ženama u biznisu, privredi i turizmu.

,,Moramo više da razgovaramo o ulozi muškaraca u osnaživanju žena i jačanju svesti o rodnoj ravnopravnosti, te da niko nije ničije vlasništvo. Napravićemo edukativni karavan kroz Vojvodinu gde ćemo uticati na jačanje svesti devojčica i žena o ekonomskom osnaživanju i o osvetljavanju uloge žena u privredi i nauci. Pokazatelji u privredi govore da još uvek nismo došli do udela žena od 50 odsto u vlasništvu firme, te da je zarada žena manja. Ono na čemu insistiramo u konkursima jeste da žena bude upravljač preduzeća“, rekao je Ivanišević.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je nedavno potpisao Protokol o saradnji sa Udruženjem naučnica u Srbiji, te je time postao bogatiji za još jednog strateškog partnera, sa kojim će u narednom periodu još intenzivnije raditi na povezivanju akademske zajednice i žena u nauci sa sektorom privrede i preduzetništva. Naime, pokrajinski sekretar, dr Nenad Ivanišević, i predsednica Udruženja, prof. dr Sanja Podunavac – Kuzmanović, koja je i organizator današnjeg skupa, ističu da je potpisivanje ovog, prvog u nizu, dokumenta o zajedničkoj saradnji i sprovođenju aktivnosti na osnaživanju kako javnog mnjenja, tako i žena u nauci i privredi, od velike važnosti s obzirom i da relevantni statistički podaci u AP Vojvodini pokazuju da žene imaju dominantnu ulogu, ne samo u društvu, porodici, u javnom i privatnom sektoru, već u privredi i visokoobrazovnom sistemu.

U fokusu konferencije jesu žene koje u okviru sfera delovanja, delatnosti, struke i zanimanja, kao i interesovanja, doprinose stvaranju boljeg okruženja kroz različite segmente aktiviteta – društveni angažman, uključujući uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svoje okruženje, umetnost, nauku, privredu, preduzetništvo i inovacionu delatnost.

Sagledavanje problema u oboj oblasti je pokazalo da žene nisu dovoljno zastupljene u nauci i privredi, te prisustvo hijerarhijske diskriminacije i stereotipa koji su prisutni u svim društvenim sferama i slojevima kao i hijerarhije omeđene patrijarhalnim modelima.

Učesnici današnje konferencije su i savetnica potpredsednice Vlade i predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Gordana Gavrilović, direktorka Agencije UN Women u Srbiji, Milana Rikanović, šef političkog odeljenja Delegacije Evropske unije, Dirk Lorenc, dok su brojne naučnice sa univerziteta u Beogradu i Novom Sadu izlagale svoja iskustva i primere iz prakse, te načine na koje se može menjati društvo, javno mnenje i okolnosti u kojima živimo.