Ivanišević potpisao sporazum o saradnji sa Garancijskim fondom AP Vojvodine: Nastavak uspešne saradnje i u 2022. godini

Rečima da se zajedničkim radom može postići sve, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, započeo je današnju konferenciju za medije održanu povodom svečanog potpisivanja sporazuma o saradnji između Sekretarijata i Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine. Cilj ovog Sporazuma jeste unapređenje konkurentnosti privrede zajedničkim aktivnostima, projektima. Pored toga, uređuju se opseg, uslovi i način saradnje, kako bi se unapredilo poslovanje obe strane.

Sporazum su potpisali pokrajinski sekretar, dr Nenad Ivanišević i direktor Garancijskog fonda, Đorđe Raković.

Sekretar Ivanišević je istakao da Sekretarijat ima dobru komunikaciju sa svim institucijama koje je osnovala Pokrajinska vlada i koje zajedno sa Sekretarijatom pomažu privredu u najširem smislu u AP Vojvodini.

,,Nastavljamo ono što smo započeli prošle godine, kada smo potpisali sporazum. Prošlogodišnji iznos sredstava koje smo opredelili kao sredstva koja služe za povećanje garantnih potencijala Garancijskog fonda su sa 20 miliona dinara, u ovoj godini, značajno uvećana na 70 miliona dinara, zahvaljujući razumevanju Pokrajinske vlade. Saradnja Sekretarijata i Garancijskog fonda je prepoznata kao programska i time je stvorena direktna veza između naših institucija“, rekao je Ivanišević, dodavši da je sam cilj da što veći broj aplikanata, kako na konkursima Sekretarijata za privredu, tako i na konkursima Garancijskog fonda, aplicira za što veća sredstva, kao i da se otvori što više privrednih subjekata, podigne nivo smeštajnih kapaciteta i da se zaposli što veći broj ljudi.

Ivanišević je dodao da je od velike važnosti za Sekretarijat i Fond upravo zajedničko učešće na predstojećim sajamskim manifestacijama, na Sajmu preduzetništva i starih zanata u Novom Sadu, te Međunarodnom sajmu turizma na Beogradskom sajmu, koji će biti održani u drugoj polovini marta meseca.

,,Kroz zajedništvo, pokazaćemo što je moguće većem broju ljudi sve ono što rade i sprovode i Garancijski fond i Sekretarijat za privredu i turizam“, dodao je pokrajinski sekretar.

Direktor Garancijskog fonda, Đorđe Raković, je istakao da je osnovna razlika ovog u odnosu na prošlogodišnji sporazum upravo iznos sredstava koji je značajno uvećan.

,,Garancijski fond je prepoznat kao institucija koja bi trebalo da bude čvršće uvezana sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam. Kada uzmemo u obzir celokupan garantni potencijal Fonda, dolazimo do ukupnog iznosa od 1,4 milijarde dinara za 2022. godinu, koje je Fond spremio za korisnike naših garantnih linija“, rekao je Raković, naglasivši da će na svim predstojećim manifestacijama i sajmovima Garancijski fond nastupati zajedno sa Sekretarijatom, što će postati praksa u okviru zajedničke saradnje u narednom periodu.

Sporazum definiše i saradnju na polju razmene podataka i iskustava iz sopstvenih delokruga i u okviru resora Sekretarijata i Fonda, od zajeničkog interesa i značaja.