Ivanišević potpisao sporazum o saradnji sa Opštim udruženjem preduzetnica Bačke: saradnja na jačanju ženskog preduzetništva

U Pokrajinskoj vladi je danas upriličeno potpisivanje sporazuma o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Opšteg udruženja preduzetnica Bačke o zajedničkoj saradnji na podizanju svesti o značaju ženskog preduzetništva i ekonomskom osnaživanju preduzetnica i ostalih, a kroz pružanje institucionalne podrške i promovisanje programskih podsticaja i vidova podrške i podsticaja za unapređenje i umrežavanje privatnog i javnog sektora na teritoriji AP Vojvodine.

Cilj formalizacije saradnje jeste podrška ekonomskom i preduzetničkom osnaživanju žena i žena preduzetnica, programima koji podrazumevaju edukaciju i povezivanje, uz međusobnu saradnju zaposlenih u sektoru privrede, turizma i zapošljavanja u pokrajini, kao i jačanje međusektorskih odnosa, uz promovisanje projekata, regionalnih privrednih manifestacija, te konkursa i javnih poziva kako bi preduzetnice bile što bolje obaveštene o podsticajnim programima.

Sporazum su potpisali pokrajinski sekretar dr Nenad Ivanišević i predsednica Udruženja Svetlana Čavić.

,,Inicijativa za ovo što danas radimo je potekla na svetskoj izložbi u Dubaiju, dok je sve ovo dobilo smisao prilikom boravka delegacije Sekretarijata u Indiji. Kada vidimo sa kakvim tržištima se mi takmičimo, sa kojim brojem ljudi, preduzeća, gotovih proizvoda, sa kojim brojem sirovina, mi sami, nepovezani, neudruženi nemamo nikakvu šansu. U Indiji su nam rekli, povežite se, napravite skup, budite jaki i onda dođite da pričamo o vašem učešću na, konkretno, indijskom tržištu. Upravo zato mislim da je važno povezivanje preduzetnika, da govorimo o damama koje imaju preduzetnički duh i da je važno da se preduzetnice udružuju“, rekao je Ivanišević, dodavši da svaki vid udruživanja koje ima za cilj konkretniji nastup na tržištima drugih zemalja, kao i na tržištu Srbije, će uvek imati podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Ivanišević je najavio raspisivanje konkursa namenjenog ženskom preduzetništvu u sredu, 29. marta 2023. godine, pri čemu će se subvencionisati nabavka opreme i repromaterijala.

Prema rečima predsednice Udruženja, Svetlane Čavić, Opšte udruženje preduzetnica Bačke je u potpunosti posvećeno ženama koje su se odlučile da postanu preduzetnice i pokrenule sopstveni biznis. Čavićeva, koja je i sama preduzetnica više od dve decenije, ističe da preduzetnički put nije lak, ali da se istrajnost i marljivost nagrađuju, te da preduzetnice i preduzetnici imaju podršku u javnom sektoru, u relevantnim institucijama.

,,Poruka našeg Udruženja je da želimo da umrežimo žene, da njihov proizvod ili usluga budu vidljivi na najbolji mogući način, u Srbiji i u svetu. Želimo da osnažimo ženu ne samo finansijski, već da joj damo podršku i pokažemo joj iz primera dobre prakse da je moguće izaći na svetsko tržište“, istakla je predsednica Udruženja.

Privredna komora Srbije je prepoznala potencijal ovog Udruženja i pružila je podršku njegovom osnivanju.

Direktorka Sektora za preduzetništvo u Privrednoj komori Srbije, Branislava Simanić, je ovom prilikom istakla da je sam cilj Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije unapređenje i razvoj preduzetništva u Srbiji, kao i na teritoriji AP Vojvodine. S druge strane, Sekcija za žensko preduzetništvo PKS, čiji je člna i Opšte udruženje preduzetnica Bačka, formirana na osnovu odluke Parlamenta preduzetnika PKS, unapređuje žensko preduzetništvo, utiče na ekonomsko osnaživanje žena preduzetnica u Srbiji i promoviše razvoj ženskog preduzetništva.

Pokrajinski sekretar dr Ivanišević je inicirao i saradnju sa preduzetnicama u okviru nastupa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam na predstojećem 90. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. Tačnije, 22. i 23. maja će biti upriličeni dani ženskog preduzetništva, kako u okviru velike konferenije, tako i u vidu predstavljanja delokruga rada preduzetnica, odnosno proizvoda i usluga u okviru delatnosti kojima se preduzetnice bave, prevashodno one koje su članice Sekcije za žensko preduzetništvo Privredne komore Srbije i Opšteg udruženja preduzetnica Bačka, ali i sve zainteresovane preduzetnice iz Vojvodine.

,,Ovo je moj poziv preduzetnicama, jer će učešće na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu biti potpuno besplatno. Sa naše strane su otvorena vrata. Po prvi put ćemo imati na ovom sajmu i dan romskog preduzetništva, jer želimo da pokažemo da pripadnici romske zajednice jesu vredni i da su sastavni deo ovog društva, te da su sve predrasude nevažne. Imaćemo i dan mladih u turizmu, jer hoćemo da pokrenemo mlade da se što više školuju u turizmu, jer tu nedostaje radna snaga i imaćemo, naravno, predstavljanje dobitnika oznake kvaliteta ‘Najbolje iz Vojvodine’. Moja poruka preduzetnicama je da smo ovde zbog njih“, dodao je sekretar Ivanišević.