Ivanišević: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će podržati organizaciju Turističkog samita Vojvodine kao značajnog događaja namenjenog turističkim delatnostima

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Udruženje ,,Centar za edukativni razvoj“ iz Novog Sada, sklopili su danas Protokol o saradnji u cilju realizacije zajedničkih aktivnosti na podizanju svesti o kongresnom i konferencijskom turizmu i važnosti osnaživanja i povezivanja akademske zajednice sa sektorom privrede i turizma, a kroz organizaciju Turističkog samita Vojvodine. Samit se realizuje kao vid podrške i podsticaja za unapređenje i umrežavanje privatnog i javnog sektora na teritoriji AP Vojvodine.

Protokol su potpisali pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, i predsednik Organizacionog odbora, Nemanja Dimić.

Tim povodom je pokrajinski sekretar istakao da je organizacija i sama realizacija ovako velikog projekta, a kroz samit koji će okupiti velik broj predstavnika javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i institucija donosioca odluka, kao i gastronomskih stručnjaka, od izuzetnog značaja za unapređenje turističke privrede i adekvatnog predstavljanja turističkih i kongresnih kapaciiteta kako Grada Novog Sada, tako i čitave Vojvodine.

,,Potpisivanjem ovog Protokola formalizujemo međusobnu saradnju koja predstavlja podršku unapređenju turističke ponude u AP Vojvodini, kroz edukaciju i povezivanje, uz saradnju kako zaposlenih u sektoru turizma AP Vojvodine, tako i ostalih učesnika i konzumenata, uz jačanje međusektorskih, institucionalnih i akademskih odnosa“, rekao je Ivanišević.

Pripreme oko organizovanja i konačne realizacije ovog značajnog Samita turizma podrazumevaju prezentacije planiranih i realizovanih projekata od strane predstavnika lokalnih turističkih organizacija za dugoročni razvojni plan turističkih destinacija Vojvodine, uz fokus na razvoj odgovornog turizma i ostvarivanje interdestinacijske i međusektorske saradnje u formiranju i promociji turističke ponude AP Vojvodine.

Samit se održava 9. i 10. juna 2022. godine u organizaciji Udruženja građana ,,Centar za edukativni razvoj Novi Sad“ i agencije ,,Balkan Infinity Travel“ d.o.o. koji se bave promocijom i unapređem turizma na teritoriji AP Vojvodine, sa primarnim ciljem usavršavanja zaposlenih u turističkoj industriji AP Vojvodine, a samim tim i Republike Srbije.

Potpisnici Protokola će uz efikasnu razmenu informacija i međusobnu komunikaciju, nastojati da što bolje realizuju konkretne zajedničke aktivnosti prilikom organizacije ovog Samita, koji će, prema rečima organizatora, okupiti kako domaći javni i privatni sektor, galerije, muzeje, i sve zainteresovane strane koje bi se uklopile u sam koncept Samita, tako i regionalne aktere i turističke poslenike.

Teme Turističkog samita Vojvodine u 2022. godini su dijalog institucija – turizam u Vojvodini danas, potom međusektorska partnerstva – ključ uspeha u turizmu i naposletku kako kreirati uspešan brend u turizmu sa akcentom na Vojvodinu kao brend za sebe.

Sve informacije u vezi Turističkog Samita Vojvodine možete pročitati na njihovoj internet prezentaciji – https://turistickisamitvojvodine.com/