Ivanišević podržao Kongres turističkih novinara: važna karika u lancu dobrog poslovanja u turizmu

U Velikoj sali Privredne komore Vojvodine, pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević, otvorio je Kongres turističkih novinara, čija je tema doprinos turističkih novinara unapređivanju turističke ponude, ali i ,,affiliate marketing“, kao novi pristup u promociji turističkih destinacija i ponude.

,,Nekada se smatralo da marketing nije toliko važan, da će informacija sama doći do ljudi. Vreme nas je demantovalo i otkrilo da turistički proizvod obuhvata nekoliko aspekata – prvo sadržaj, a potom prenos informacija na adekvatan način. Vojvodina ima sklop ukusa i mirisa, dostupnost, pristojnost. Sve kada se raščlani na segmente, dolazimo do borbe za turistu, za gosta“, rekao je Ivanišević otvarajući današnji Kongres.

Učesnici kongresa koji organizuje Udruženje turističkih novinara Vojvodine uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, jesu obrazovne institucije, turističke organizacije, predstavnici turističkih subjekata, pružaoci usluga u turizmu, kao i novinari, ali i akteri na društvenim mrežama.

U okviru dve panel diskusije, razmatraće se aktuelne teme, poput pravaca razvoja turizma definisanih u Strategiji razvoja turizma, o ulozi novinara, influensera, tiktokera i blogera u plasiranju turističke ponude, pripremanju kadrova u oblasti turizma i o obuci budućih turističkih tehničara za pružanje usluga.

Drugi panel je posvećen upravo turističkim novinarima i njihovom aktivitetu u funkciji turizma, povezivanju različitih oblasti sa turizmom, kao i pristupima koji su fokusirani na to kako biti autentičan na terenu.