Ivanišević o novom ciklusu konkursa Sekretarijata: 77,5 miliona dinara za tri konkursa za zapošljavanje i stručnu praksu

Na današnjoj konferenciji za medije povodom raspisivanja novih javnih konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam u oblasti zapošljavanja, prisutnima su se obratiti pokrajinski sekretar dr Nenad Ivanišević i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, koji su potpisali i sporazum o saradnji.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja, a u skladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja za 2022. godinu, Sekretarijat je u novom ciklusu javnih konkursa u oblasti zapošljavanja opredelio sredstva u ukupnom iznosu od 47,5 miliona dinara za samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica i za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji Pokrajine. Konkursi su raspisani na današnji dan, 23. marta 2022. godine i imaju različit rok trajanja, što je navedeno u objavljenoj dokumentaciji.

Govoreći o pojedinostima svakog od pomenutih konkursa, sekretar Ivanišević je istakao da je Javni poziv za samozapošljavanje raspisan na ukupan iznos od 15 miliona dinara, pri čemu će 50 nezaposlenih lica moći da ostvare pravo na subvenciju u pojedinačnom iznosu od 300.000 dinara.

Pored toga, na 15 miliona dinara je raspisan i Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u 2022. godini, kojim se poslodavcima sa teritorije Vojvodine omogućava zapošljavanje ukupno 60 nezaposlenih lica uz subvenciju od 250.000 dinara po zaposlenom.

Naposletku je istaknuto da je Javni konkurs za finansiranje sporovođenja javnih radova na teritoriji Vojvodine raspisan na 7,5 miliona dinara i namenjen je udruženjima građana, za angažovanje oko 50 nezaposlenih lica, sa omogućenom realizacijom javnih radova na teritoriji AP Vojvodine.

,,Sekretarijat je sa Nacionalnom službom za zapošljavanje usaglasio pozive, odnosno sa Nacionalnom strategijom za zapošljavanje koju je usvojila Vlada Republike Srbije. Cilj nam je da nezaposlenost bude na evropskom, a nadamo se i ispod evropskog proseka. Prošlogodišnji iznos po svim konkursima je bio oko 45 miliona dinara, dok u ovoj godini govorimo o 77,5 miliona dinara za razne programe. Smatram da je to veliki napredak i time se pokazuje posvećenost Pokrajinske vlade i Sekretarijata sa NSZ. Težište jeste na novom zapošljavanju i samozapošljavanju, te na razvijanju preduzetničkog duha“, rekao je Ivanišević, istakavši da postoji mogućnost na ovim konkursima da lica koja su zaposlena na određeno vreme, poslodavac konkurišući zaposli ta lica na neodređeno vreme.

Ivanišević je dodao da je važno istaći da je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, svojim merama podrške za privred i turizam u protekloj 2021. godini sačuvao preko 4.500 radnih mesta, te da je otvoreno i oko 500 novih radnih mesta.

Podsetimo da je Pokrajinski sekretarijat 10. marta 2022. godine raspisao Javni poziv za finansiranje stručne prakse studenata koji su u prethodnoj kalendarskoj godini diplomirali sa prosekom od 9,50 na fakultetu sa sedištem na teritoriji Vojvodine, a koji se nalazi u sastavu univerziteta čije je sedište na teritoriji Pokrajine. Jedan od kriterijuma jeste da je student na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, te da se stručna praksa može obavljati kod poslodavaca koji pripadaju pokrajinskim organima i stručnim službama Pokrajinske vlade, kao i javnim službama čiji je osnivač Vojvodina.

U toku 2022. godine, Sekretarijat planira finansiranje obuka kod poslodavaca u ukupnom iznosu od 10 miliona dinara.

,,Republika Srbija je uspostavila adekvatnu decentralizaciju politike zapošljavanja i približavanja ovih zadataka AP vojvodini. Iz godine u godinu imamo sve veće intersovanje loklanih samouprava i Pokrajine za izdvajanje sredstava za ono što je primarna uloga NSZ i Republike Srbije kada je u pitanju zapošljavanje. Iznos koji izdvajaju Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Grad Novi Sad za oblast zapošljavanja su dominantni u odnosu na sveobuhvatan iznos koji se izdvaja za ovu oblast“, rekao je direktor NSZ Zoran Martinović.

Martinović je dodao da se NSZ ovih dana bavi sprovođenjem postupka sufinansiranja lokalnih akcionih planova gde su 94 lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije konkurisale za taj program za koji je izdvojeno oko 350 miliona dinara.

Ivanišević i Martinović su danas potpisali i Sporazum o saradnji sa ciljem realizacije mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini za 2022. godinu.