Ivanišević otvorio prvi skup povodom osnivanja starap akademije ženskog preduzetništva ,,OsnaŽena, ona može sve“ u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu

Amfiteatar Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, bio je danas mesto okupljanja velikog broja preduzetnica sa teritorije AP Vojvodine, kao i onih koje to žele da postanu, uz stručno vođstvo i mentorstvo, u okviru prvog skupa povodom osnivanja starap akademije ženskog preduzetništva ,,OsnaŽena, ona može sve“, u organizaciji Centra za poslovnu edukaciju i konsalting ,,Core International“ iz Novog Sada, koja je podržana od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam koji dugi niz godina sprovodi programske podsticajne mere namenjene ženskom preduzetništvu.

Tim povodom, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, otvorio je skup, naglasivši učesnicama da ne odustaju u svojim stremljenjima i planovima da postanu deo privatnog sektora AP Vojvodine i Republike Srbije.

,,Menjamo kurs Sekretarijata, te pored postojećih subvencija za privredne subjekte u oblasti privrede i turizma ćemo težište rada opredeliti upravo prema prekvalifikacijama i dokvalifikacijama, osnaživanju preduzetnica i preduzetnika, jer u ovom momentu smo uspeli da pomognemo subjektima i u doba korone, ali sada je potrebno osnažiti ljude da krenu u sopstvene biznise. Upravo ova akademija ima za cilj da osnaži žene da započnu biznise, a sa druge strane kroz programe prekvalifikacije hoćemo da popunimo te specifične praznine na tržištu rada, jer postoji velika potreba za radnom snagom, posebno u sektoru usluga, u IT industriji, turizmu i ugostiteljstvu“, rekao je Ivanišević.

Ivanišević je dodao da uskoro započinje ciklus konkursa Sekretarijata za privredu i turizam u domenu prekvalifikacije i dokvalifikacije za koje će u 2023. godini biti opredeljeno preko 20 miliona dinara, za IT sektor, kao i da je u planu isti iznos do kraja godine i za sektor usluga u ugostiteljstvu i turizmu.

,,Na ovaj način bismo narednu godinu posvetili sticanju novih znanja u sektoru zapošljavanja kako bi mogli da odgovorimo privrednom razvitku koji je pred nama i potrebe tržišta rada“, dodao je pokrajinski sekretar.

Na događaju je predstavljen program startap akademije, kao i organizatori i predavači.

Satrtap akademija ženskog preduzetništva jeste projekat podržan od strane Sekretarijata, koji je učestvovao u kreiranju njegovog koncepta, sa ciljem da doprinese jačanju poslovnih snaga žena, razvijanju i osnaživanju kapaciteta žena zaintersovanih za samozapošljavanje u startap procesu, pri čemu prva faza podrazumeva okupljanje učesnica iz deset gradova i opština na teritoriji AP Vojvodine, tačnije iz Subotice, Sombora, Temerina, Kikinde, Zrenjanina, Novog Sada, Vršca, Pančeva, Rume i Sremske Mitrovice.

Pored navedenog, projekat ima i specifične ciljeve programa obuke, koji pored jačanja samopouzdanja i samovrednovanja žene, te sticanja osnovnih znanja iz oblasti preduzetništva mikro i malih preduzeća, podrazumevaju i osnaživanje žena za ulazak u preduzetništvo, sticanje osnovnih pravnih znanja za pokretanje malog biznisa i analize kako poslovne ideje, istraživanje tržišta, profilisanje ciljnih grupa, tako i sticanje poslovne komunikacije u biznisu i definisanje jedinstvene strategije prodaje.

Prema rečima organizatorke i autorke projekta, Indire Popadić, poslovnog konsultanta, mentorke i preduzetnice, rezultat programa obuke jeste da sve obučene učesnice steknu ,,know-how“ kroz teorijska znanja i samostalno izrađen akcioni za sopstveni preduzetnički biznis.

Obuka traje tri meseca, uz kombinovanu, odnosno hibridnu nastavu, dok će druga faza projekta, obuhvatati i žene iz manjih lokalnih samouorava.