Ivanišević na sastanku fokus grupe prekograničnog projekta Srbija – Mađarska: brži protok robe i ljudi i bolji turizam kroz unapređenje saobraćajne infrastrukture

,,Visoki nivo saradnje i odnosa između Srbije i Mađarske, važan je za ubrzanje protoka roba i ljudi. Ne možete govoriti o privrednom razvoju, ukoliko nemate infrastrukturu, a kroz rezultate igradnje određenih infrastrukturnih objekata apsolutno će se omogućiti da roba ide mnogo brže. Ovo jeste u skladu i sa izgradnjom brze pruge Beograd – Budimpešta, koja će znatno skratiti vreme koje nam treba da bismo došli iz jednog centra u drugi. Ovakvi projekti jesu osnova da bismo mogli da razvijamo infrastrukturu bez koje svakako nećemo moći da konkurišemo na razvijenim svetskim tržištima, jer govorimo o najbržem mogućem protoku i informacija i robe i ljudi“, rekao je pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, na današnjem sastanku Fokus i Radne grupe na projektu „Poboljšanje usluga javnog prevoza u prekograničnom regionu integrisanjem modusa javnog prevoza, razvojem železničke infrastrukture i harmonizacijom transportnih procesa“ (eng. Improvement of the public transport services in the CBC region through the integration of public transport modes, development of railway infrastructure and harmonization of transport procedures) HUSRB/1903/22/0121- INPUTRANS, koji se sprovodi u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Republika Mađarska – Republika Srbija.

IPA prekogranični program Republika Mađarska – Republika Srbija osnovan je sa ciljem da države učesnice, uspostave Program zajedničkog sistema upravljanja (eng. “shared management system”) i ima za cilj unapređenje dobrih susedskih odnosa, unapređenje stabilnosti, bezbednosti i rosperiteta od obostranog interesa i podsticanje njihovog harmoničnog, uravnoteženog i održivog razvoja.

Treći poziv za konkurisanje u okviru programa Mađarska – Srbija za programski period 2014-2020 objavljen je 1. juna 2019. godine, sa rokom za podnošenje predloga projekata do 30. septembra 2019. godine.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je naknadno aplicirao za ovaj projekat.

Partneri na projektu su Naučni Institut Saobraćaja Nonprofitno doo, Budimpešta, Grad Subotica, Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Alma Mons doo, Novi Sad.

Vreme trajanja projekta je od 1. januara 2021. do 30. juna 2023. godine.

Zajednički projekat ima za cilj razvoj železničke infrastrukture i usluga koje se pružaju u cilju poboljšanja javnog prevoza putnika na području prekogranične saradnje kroz unapređenje održivog integrisanog sistema javnog prevoza, intermodalnog sistema železničkog saobraćaja i smanjenja uskih grla u graničnom saobraćaju. To će doprineti povećanju frekvencije i kapaciteta ekološki prihvatljivih železničkih saobraćajnica za prekogranični javni putnički i teretni saobraćaj razvojem integrisanog sistema javnog prevoza, pripremom dokumentacije za intermodalna transportna rešenja u tri logistička centra izradom studija izvodljivosti, tehničkih planova, projektnih idejnih rešenja i ideje za Kiškunhalaš, Suboticu i Novi Sad, a u skladu sa standardima EU za intermodalni transport, i stvaranje uslova za smanjenje uskih grla, odnosno pojednostavljenje procedura na graničnim prelazima i uvođenje pametnih rešenja u logistiku i transport.