Ivanišević: Najveće bogatstvo Vojvodine su ljudi

Otvaranje paviljona Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam na 89. Poljoprivrednom sajmu uz zvuke tamburice, ukuse i mirise Vojvodine.

Otvarajući paviljon Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, na današnjem predstavljanju proizvoda i usluga, korisnika oznake kvaliteta ,, Najbolje iz Vojvodine“, kao i onih koji žele da apliciraju za korišćenje znaka, sekretar Ivanišević je rekao da su najbolje iz Vojvodine upravo ljudi.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u okviru svog izložbenog paviljona u Hali Master na Poljoprivrednom sajmu, koji traje do 27. maja 2022. godine, pored preko 20 izlagača, predstaviće i druge programe u okviru stručnih skupova i tribina na štandu.