Ivanišević i Sofić sa ambasadorom i predsednikom Međunarodne unije francuske regije Alzas o međuregionalnoj saradnji u oblasti privrede i turizma

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Aleksandar Sofić, sastali su se danas sa ambasadorom i predsednikom Međunarodne unije francuske regije Alzas, Žerardom Stadelom (Gérard Staedel) sa ciljem unapređenja bilateralne saradnje na regionalnom nivou, prevashodno u pogledu uspostavljanja privredne, ekonomske i turističke saradnje Vojvodine i Alzasa. Ovaj susret je upruličen kao ishod inicijative Udruženja ,,Ja volim Francusku“, koje intenzivno radi na uspostavljanju uspešnih bilateralnih odnose dveju zemalja i njihovih regija, već dugi niz godina.

Učesnik današnjeg susreta je i predsednica Udruženja, Slađana Novaković, koja je delegat u predstavništvu regije Alzas koje se uspostavlja na teritoriji Srbije.

Učesnici su razgovarali o razvoju odnosa na privrednom, turističkom, kulturološkom, asocijativnom, naučnom, te akademskom nivou, uz intenzivno umrežavanje relevantnih aktera obe regije u određenim sferama, promociju znanja, posebno industrijskog i tehnološkog, što je veoma izraženo u francuskoj regiji Alzas, a govorilo se i o investicionim mogućnostima i mogućnostima koje tržiše AP Vojvodine može da ponudi potencijalnim investitorima iz ove, veoma značajne, regije.

Francuska regija Alzas se nalazi na krajnjem istoku Francuske, broji 2,3 miliona stanovnika, čiji je glavni grad Strazbur koji je sedište Evropskog parlamenta. Alzas je druga je regija u Francuskoj po visini BDP-a. Deo inicijative je i Privredna komora Strazbura.

Pokrajinski sekretari Ivanišević i Sofić su učesnike upoznali sa pojedinostima u vezi sa Vojvodinom kao regijom, investicionim mogućnostima, privrednim okolnostima, turizmom i sa mogućnostima za saradnju u okviru sektora privrede, kulture i turizma, posebno u gastronomskom i vinskom turizmu, a razmatrali bi dalje korake ka potpisivanju krovnog bilateralnog sporazuma.

,,Danas započinjemo razgovore o saradnji sa jednom od najrazvijenijih regija u Francuskoj koja je slična AP vojvodini i u pogledu proizvodnje vina, piva i hrane. Poznate su nam velike investicije francuskih firmi u Srbiji, ali hoćemo da razgovaramo i o transferu znanja u pogledu digitalne transformacije naše privrede, što je veoma značajno. Želimo da našu privredu prilagodimo potrebama svetskog tržišta, a prilagođavanja bez digitalne transformacije nema. Francuska jeste zemlja na koju se možemo ugledati, dok je Alzas koji je posle Pariza najrazijenija regija u Francuskoj može da nam pomogne u transferu znanja, dok ćemo mi ponuditi sve ono što Vojvodina ima u oblasti, pre svega, turizma, i da otvorimo razgovore na svim poljima buduće saradnje kojih ima mnogo“, rekao je Ivanišević i ovom prilikom pozvao predstavnike regije Alzas da učestvuju na svim regionalnim privrednim i turističkim sajamskim manifestacijama u Vojvodini u narednoj godini.

Pokrajinski sekretar, Aleksandar Sofić, je podsetio da AP Vojvodina trenutno ima 46 potpisanih sporazuma sa 36 regiona, kao i da su u pitanju većinom razvijene pokrajine Evrospke unije sa kojima imamo zajedničke tačke.

„Kako već imamo intezivnu i uspešnu privrednu saradnju sa francuskim pokrajinama, ovo je idealna prilika da razmotrimo mogućnosti u oblasti vinskog turizma, po kojem je Francuska poznata ali i u oblasti digitalizacije te povezivanja Univerziteta AP Vojvodine sa univerzitetima regije Alzas“, poručio je Sofić, dodajući da bi svavkako prvi korak u relizaciji potencijalnih oblika saradnje, moglo da bude potpisivanje sporazuma između AP Vojvodine i regije Alzas kako bi time omogućili formalno pravni okvir i jasne korake u daljoj saradnji.

Udruženje ,,Ja volim Francusku“ i predstavništvo Unije Alzasa, koja je aktivna u čak 137 zemalja sveta na pet kontinenata, aktivno i afirmativno rade na uspostavljanju što uspešnije saradnje sa Republikom Srbijom posebno na regionalnom nivou, što jeste preduslov za početak bilateralne saradnje u mnogim sektorima.

Ambasador i predsednik Međunarodne unije Alzasa, Žerard Stadel je istakao da je regija Alzas, zbog svog jedistvenog položaja i specifičnog međunarodnog statusa, važna kao ,,vrata“ za ulazak u ovu evropsku zemlju, kao i da je današnji inicijalni susret veoma važan zbog uspostavljanja saradnje između dva regiona i to prevashodno sa aspekta izvozno – uvoznih potencijala, industrijskog i poljoprivrednog sektora, a posebno je naglasio i jubilarnih 60 godina od početka projekta ove regije – putevi vina – zbog čega bi saradnja u pogledu vinskog sektora i vinskog, odnosno gastronomskog turizma imala velik značaj u daljoj saradnji.