Edukacije za dobijanje oznake kvaliteta „Najbolje iz Vojvodine“

U Master centru Novosadskog sajma danas je održana konferencija posvećena zaštiti autorskih i srodnih prava, kao i intelektualne svojine, te standardizaciji i sertifikaciji proizvoda, usluga i manifestacija, pod nazivom „Edukacije proizvođača u AP Vojvodini u oblasti zaštite intelektualne svojine i povećanja konkurentnosti“. Cilj konferencije, koja je okupila korisnike oznake „Najbolje iz Vojvodine“, kao i sve zainteresovane za dobijanje ove značajne potvrde kvaliteta, jeste da se učesnici i budući aplikanti upoznaju sa mogućnostima zaštite geografskog porekla, ali i tržišne valorizacije proizvoda.

Organizator edukacija je „Jugoinspekt – Novi Sad“, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Turističke organizacije Vojvodine i Novosadskog sajma.

Učestvujući na konferenciji, pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević istakao je značaj ponovnog uspostavljanja oznake kvaliteta „Najbolje iz Vojvodine“, koja je dodeljivana od 2004. do 2015. godine, te ju je nakon šest godina pauze, ponovo dobilo 18 korisnika, čiji će proizvodi, usluge, kao i manifestacije, nositi ovo prestižno priznanje u naredne tri godine.

„Ideja saradnje sa Turističkom organizacijom Vojvodine i ′Jugoinspektom – Novi Sad′ jeste da istaknemo one koji su bolji od ostalih, te da i ove druge podstaknemo putem ovog takmičenja da postanu bolji, da ispune uslove i kriterijume zadate konkursom i pokušaju da razmišljaju ekonomski logično“, rekao je Ivanišević i najavio raspisivanje novog konkursa za dodelu oznake kvaliteta „Najbolje iz Vojvodine“ za kraj januara 2022. godine.

Sekretar je naveo da, ukoliko se 2019. godina uzima kao referentna godina sa 500.000 domaćih i stranih turista na teritoriji AP Vojvodine, ako samo jedan odsto njih koristi proizvode i usluge sa oznakom ,,Najbolje iz Vojvodine“, to je već 5.000 prodatih jedinica, 5.000 noćenja ili nekoliko hiljada posetilaca neke prestižne manifestacije.

„Jasna je ekonomska opravdanost ovog projekta i smatram da se isplati potruditi se da se ispune ovi rigorozni uslovi partnera na projektu da bi se ponovo ponela oznaka“, dodao je Ivanišević.

Kako bi proizvođač ili pružalac usluge mogao da ostvari pravo na korišćenje oznake „Najbolje iz Vojvodine“ potrebno je da ima preko 70 odsto porekla iz Vojvodine, dok će se kontrola sprovoditi na godišnjem nivou. Taj nadzor podrazumeva primenu HACCP standarda i principa u industrijskoj proizvodnji, a pratiće se i ostali aspekti koji utiču na kvalitet, poput promene vizuelnog identiteta.

Oznaku „Najbolje iz Vojvodine“ u 2021. godini dobilo je 18 korisnika kao potvrdu kvaliteta u kategorijama proizvoda, programa, manifestacija i usluga. Odluka je doneta na osnovu inicijative Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, uz podršku Pokrajinske vlade, Turističke organizacije Vojvodine i „Jugoinspekta – Novi Sad”.

U okviru panel-diskusija danas se govorilo i o proceni postojanja uslova za pozicioniranje nosilaca znaka „Najbolje iz Vojvodine“ u turističkoj privredi, kao i o plasmanu proizvoda i usluga sa geografskim poreklom.