Додељена Годишња признања из области родне равноправнсти као круна напора за побољшање положаја жена у друштву

Предузетница Ксенија Влаовић и Удружење „…Из круга – Војводина“ из Новог Сада, добитници су Годишњег признања Покрајинске владе у области равноправности полова за 2014. годину. У присуству бројних званица из јавног и приватног сектора, представника републичких и покрајинских органа, институција, установа и организација, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, председник Одбора за људска и мањинска права у Народној скупштини Републике Србије Мехо Омеровић и председница Одбора за равноправност полова Скупштине АП Војводине Стојанка Лекић, уручили су признања добитницима.

Добитницима Признања додељује се диплома, статуа и новчана награда. Висина новчане награде износи три просечне зараде запослених у АП Војводини, за месец који претходи месецу у коме се признање додељује.

Постигнути резултати у Аутономној покрајини Војводини, у домену равноправности полова верификују се доделом Годишњег признања истакнутим појединцима и појединкама и организацијама. Овим признањем Покрајинска влада настоји да повећа видљивост рада појединаца и организација на пољу унапређења родне равноправности и укаже на значај принципа једнаких могућности као основе за изградњу демократског друштва и приближавање европским токовима.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар Мирослав Васин је истакао да је додела Годишњег признања за унапређење области равноправности полова веома значајан дан за Секретаријат, јер представља један од сегмената деловања Покрајинске владе.
,,Данас на Дан људских права додељујемо Годишње признања и то није случајност. Покрајинска влада и Секретаријат су успели да неколико области истакну у први план, када је реч о достигнућима у Србији. Једна од тих области је родна равноправност, а сам зачетак принципа родне равноправности, поимање шта та област подразумева у свеобухватном функционисању друштва, борба против насиља у породици, женско предузетништво, и све активности спровођене у протеклих десет година у Војводини, позитивно су утицале да на републичком нивоу буде прихваћено све што је у Покрајини започето. Почев од Закона о равноправности полова који је донет на основу Покрајинске одлуке о равноправности полова, па преко борбе против насиља која је надовезана на пројекат Уједињених нација спроведен у Војводини, а сада се и у Републици Србији успоставља СОС телефон за борбу против насиља, који већ три године функционише у Војводини. Много тога потеклог из Војводине је прихваћено, а много је и награда додељено покрајини за све уложене напоре у области равноправности полова“, истакао је Васин и додао да ће Покрајинска влада и Секретаријат и у наредној години наставити спровођење програма за унапређење области равноправности полова, што представља корак даље у побољшању права жена и у борби против насиља у породици и родно-заснованог насиља.

Ксенија Влаовић је предузетница из Новог Сада и чланица Уније послодаваца Војводине. Рођена је 1960. године у Новом Саду, где и сада живи. По образовању је дипломирана професорка енглеског језика и књижевности, мастер европских студија (УНС – АЦИМСИ). Поред свог пожртвованог рада као наставник и предавач у Бешки, радила је као преводилац у листу „Дневник”. Сада је запослена у штампарији „Футура” д.о.о. у Петроварадину. Од 2010. године председница је невладине организације „Центар за менаџмент и предузетништво”, а оснивачица је и председница Војвођанског удружења предузетница. Чланица је Савета за женско предузетништво и Форума за мала и средња предузећа Привредне коморе Србије, као и Савета за женско предузетништво Асоцијације привредних комора Балкана. Активно се бави јачањем положаја жена у домену предузетништва и промовисањем родне равноправности од 2004. године. Била је укључена у више међународних и домаћих пројеката реализованих ради креирања бољих услова за укључивање жена у предузетништво, те пружања подршке предузетницама и јачања њиховог положаја. Посебно се залаже за изградњу ефикасног система који ће омогућити делотворну подршку приликом оснивања предузећа, као и континуирано праћење његовог развоја, посебно када су у питању предузећа које воде жене. Тај систем би требало да укључује заједничко деловање свих кључних институција надлежних за дату област.

Од 2015. године Ксенија Влаовић је амбасадорка Дана женског предузетништва (Women’s Entrepreneurship Day), под покровитељством Уједињених нација. Својим активизмом постигла је значајне резултате у остваривању политике једнаких могућности за жене и мушкарце у области предузетништва и јавног живота и пружила драгоцену подршку иницијативама за оснаживање жена из посебно угрожених група у АП Војводини.

Добитник Годишњег признања у категорији организација је Удружење „…Из круга – Војводина“ из Новог Сада, које је женска невладина организација основана 2007. године, чија је пажња усмерена на пружање подршке женама и деци са инвалидитетом изложеним насиљу и јачању друштвене свести о вишеструкој дискриминацији жена са инвалидитетом. Активности удружења усмерене су на пружање подршке и оснаживање особа са инвалидитетом, посебно жена и деце са инвалидитетом и њихових породица у ситуацијама насиља и дискриминације у Војводини, на стварање правилних ставова у друштву у односу на потребе, права и потенцијале особа са инвалидитетом, и заштиту њихових права. Прикупљају и шире информације о насиљу и дискриминацији особа са инвалидитетом, и унапређују здравствене политике особа са инвалидитетом у Војводини, посебно у области репродуктивног здравља жена.

Удружење нуди посебне услуге подршке попут бесплатне правне помоћи за особе са инвалидитетом, инфо центар за особе са инвалидитетом, индивидуално и групно психолошко саветовање за жене са инвалидитетом, уметничке радионице,а промовишу и организовање одлазака жена са инвалидитетом на редовне гинеколошке прегледе. Успоставили су СОС телефон за жене и децу са инвалидитетом изложеним насиљу и дискриминацији.

Амбијент на свечаној додели улепшали су звуци тамбурице и прелепих вокала омладинског тамбурашког оркестра Хрватског културно-просвјетног друштва ,,Томислав“ из Голубинаца.