Delegacija Republike Tunis u Pokrajinskoj vladi

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr nenad Ivanišević, i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i loklanu samoupravu, Aleksandar Sofić, proimili su danas delegaciju Tuniske Republike, na čijem je čelu Nj.E. ambasador Tunisa u Republici Srbiji, Seif Alah Redžeb (Seif Allah Regeb), a koja boravi u AP Vojvodini sa ciljem umrežavanja i intenziviranja saradnje sa institucijama i organizacijama u oblasti međuregionalne saradnje, privrede, a sa posebnim akcentom na turističke delatnosti.

Poseta delegacije Tunisa je svojevrstan znak i simbol unapređenja saradnje i otvaranja novih mogućnosti , kako u privrednom pogledu, tako i u okviru spajanja regija , sektora i resora, te proširenja mreže saradnika Pokrajinske vlade, AP Vojvodine i Tunisa.

Učesnici današnjeg susreta su pomoćnik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Milan Jarić, prvi sekretar Ambasade Tunisa, Amira Bibani (Amira Bibani), počasni konzul Konzulata Republike Tunis u Novom Sadu, Dragan Trivan, i preduzetnik Anis Džaziri (Anis Jaziri).

U razgovoru sa predstavnicima delegacije Tunisa, pored aktuelnih privrednih tematskih celina, te interesnih oblasti u okviru kojih bi mogla da se ostvari bolja saradnja dveju zemalja, kao i njihovih pokrajina, pokrajinski sekretar dr Ivanišević je istakao da je turizam veoma važna tema, pored veoma aktuelnog i razvijenog sektora informaciono – komunikacionih tehnologija, digitalne poljoprivrede, kao i sve zastupljenijeg sektora startap preduzetništva.

Zahvalivši se gostima iz Tunisa na izuzetno realizovanoj Međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Finansiranje investicija i trgovine u Africi“- FITA, na kojoj je krajem maja meseca učestvovala Pokrajinska vlada, i na kojoj su predstavljeni privredni i turistički potencijali Vojvodine, ponuda gradova, prirodni rezervati, nacionalni parkovi, Fruška gora, reke i jezera, Ivanišević je istakao da je turizam koji AP Vojvodina nudi i čiju infrastrukturu unapređuje, takav da zastupa tzv. ,,turizam za sve“.

,,Uz pomoć, podršku i inicijativu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, u mnogome se uticalo na razvoj turizma u Vojvodini namenjenog osobama sa invaliditetom, osobama oštećenog sluha, kao i posebnoj sferi koja podrazumeva turiste koji su korisnici turitičkih usluga uz kućne ljubimce tzv. ,,pet friendly“.

Prema njegovim rečima, za svaku od navedenih oblasti izrađeni su vodiči, a u izradi je i aplikativni softver, koji će olakšati pristup kompletnoj turističkoj ponudi za određene kategorije konzumenata.

Pored toga, delegaciji Tunisa je upućen poziv za učešće na Međunarodnom sajmu turizma, a u okviru izložbenog prostora i mogućnosti Sekretarijata, koji će biti održan od 17. do 19. novembra 2022. godine. Na ovaj način bi ova severnoafrička zemlja i njeni regioni, mogli da predstave svoje resurse i potencijale, počev od kulturoloških, pa sve do gastronomskih kapaciteta, uz adekvatne prezentacije i poslovne susrete.

Pokrajinski sekretar Sofić je pozvao predstavnike delegacije Tunisa da učestvuju i na Regionalnom biznis forumu koji bi trebalo da se održi u novembru mesecu tekuće godine, a koji organizuje Skupština evropskih regija, Razvojna agencija Vojvodine i Privredna komora Vojvodine, na kom je prethodnih godina uzimalo učešće preko 80 zemalja iz čitavog sveta.

,,Pored toga što je poljoprivredna regija, Vojvodina ima jak IT sektor i univerzitetski sektor. Osnovali smo i institut u kom su objedinjeni poljoprivredni i IT sektor, a koji je finansiran i od strane Evropske unije. Institut BioSense prednjači u primeni novih tehnologija u poljoprivredi u celoj Evropi, ne samo u Srbiji. Kao univerzitetski centar sa preko 70.000 studenata, a uz poseban program ,,svet u Srbiji“ postoji mogućnost i razmene stručnjaka i studenata“, rekao je Sofić.

Nj.E. ambasador Tunisa u Republici Srbiji, Seif Alah Redžeb je istakao da Tunis želi da intenzivira sadradnju sa Srbijom i AP Vojvodinom u okviru svih sektora, prevashodno u oblasti privrede, poljoprivrede, IT sektora, sa posebnim akcentom na startap preduzeća, te razmenu znanja, iskustava, uz poslovne susrete, te da je u planu osnivanje poslovnog inkubatora za afričke zemlje u domenu startap preduzeća, kako bi se značajnije unapredio ovaj rastući sektor privrede.