Ivan Đoković o novim merama podrške zapošljavanju: Subvencija za samozapošljavanje i do 456.000 dinara

 

Novi Sad, 14. mart 2017. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, predstavio je usvojen i objavljen Pokrajinski akcioni plan zapošljavanja u AP Vojvodini za 2017. godinu. Ovaj dokument je usvojen na prošlonedeljnoj sednici Pokrajinske vlade, a njim se definišu ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati, čime bi se omogućilo održivo povećanje zaposlenosti u Vojvodini.

Pri izradi PAPZ-a uzet je u obzir makroekonomski okvir, tačnije strateški pravci i ciljevi Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011 – 2020. godine, kao i prioriteti i planirane aktivnosti usvojenih nacionalnih strategija i razvojnih dokumenata. Prioriteti akcionog plana, u čije su definisanje i izradu bili uključeni socijalni partneri i nadležne institucije, usmereni su ka ulaganju u ljudske resurse, podsticanju socijalne inkluzije na tržištu rada i otvaranju novih radnih mesta.

,,Usvajanjem i primenom Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja podiže se kvalifikaciona struktura nezaposlenih, a oni se time usklađuju sa potražnjom na tržištu rada. Istovremeno se omogućava socijalna inkluzija. Važno je da se određene kategorije stanovništva, po starosti, motivišu da se upuste u samostalne poslovne poduhvate, ali i da se zaposle kod postojećih poslodavaca“, rekao je Đoković, dodavši da se time sprečava ne samo migracija ka većim centrima u Srbiji, pre svega ka Beogradu i Novom Sadu, već i migracija kvalitetne radne snage ka inostranstvu.

Potpredsednik je istakao da se Sekretarijat svojim merama namenjenim sektoru rada i zapošljavanja razlikuje u odnosu na nacionalne strategije, i to u domenu sopstvenog koncepta stimulacije. Po podacima u vezi sa stopom nezaposlenosti, u AP Vojvodini je protekle godine došlo do smanjenja stope nezaposlenosti od 8,4 odsto, do čega su dovele koordinisane mere republičke i pokrajinske vlade i lokalnih samouprava, tačnije uspostavljanja nove političke dimenzije na svim nivoima vlasti.

Sekretarijat je za samozapošljavanje izdvojio 50.500.000 dinara, gde se subencija dodeljuje nezaposlenom licu u iznosu od 182.000 do 456.000 dinara, tačnije od iznosa poreza i doprinosa obračunatih na iznos minimalne zarade, do bruto 2 iznosa prosečne zarade, za period ugovorne obaveze. Za zapošljavanje nezaposlenih lica opredeljeno je 60.078.379 dinara, tačnije iznos od 183.000 do 202.000 dinara namenjenih poslodavcu po nezaposlenom licu. Sekretarijat je za javne radove u tekućoj godini izdvojio sumu od 15.000.000 dinara, dok je za sufinansiranje zapošljavanja 86 nezaposlenih lica bez prethodnog radnog iskustva u struci u NIS a.d. Novi Sad u 2017. godini, opredeljeno 32.921.620 dinara.

,,Merama koje Sekretarijat preduzima u ovoj godini, i sredstvima u ukupnom iznosu od 158.500.000 dinara, u domenu aktivne politike zapošljavanja, sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Edukativnim centrom Novi Sad, BSC Centrom za poslovnu standarizaciju i sertifikaciju, kao i sa lokalnim samoupravama, moguće je postići rezultat koji vodi ka održivom zapošljavanju“, rekao je Đoković i najavio raspisivanje javnih konkursa u oblasti zapošljavanja u naredna dva meseca.