Uncategorised

Početna

U Sekretarijatu, kao osnovne unutrašnje jedinice, obrazuju se sektori: 1.Sektor za pravne i materijalno-finansijske poslove, 2.Sektor za zapošljavanje, preduzetništvo i zanatstvo, 3.Sektor za privredu, 4.Sektor za ravnopravnost polova, 5.Sektor za unapređenje položaja Roma…