9. август 2023. – Јавна набавка услуга – Куповина времена за радијско емитовање садржаја о подстицајима привреди и туризму у АП Војводини и активностима Покрајинског секретаријата за привреду и туризам ЈН (8511) 2.2.28/2023

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ